Nimi Oslo - Norsk idrettsmedisinsk institutt

Hopp direkte til innhold

Bestill videokonsultasjon

Vi har åpent for telefon- og videokonsultasjoner – bestill time her

Viktig melding
Ortopedi

Skulderoperasjon

Skulderplager kan påvirke funksjons- og arbeidsevnen, da det kan oppleves som hemmende og smertefullt. Hos Nimi vil du få utredning for å finne beste behandlingsmetode for deg.

  • Ventetid: Kort ventetid, det er vanligvis 0 til 3 uker fra din første henvendelse til operasjonen gjennomføres.
  • Varighet: Operasjonen varer i 30 til 60 minutter, og du blir værende på oppvåkning 30 minutter etter. Du kan dra hjem samme dag som du opereres.
  • Sykmelding: Du vil være sykmeldt i en uke til tre måneder, avhengig av hva slags jobb du har.

Dersom kirurgi er aktuelt for å bli kvitt plagene dine, vil du være i de beste hender hos Nimi. Vi har nemlig landets fremste skulderkirurger som står klar til å hjelpe deg på kort tid. Våre kirurger jobber også tett med andre fagdisipliner, for å sikre et godt resultat, best mulig utfall og kortere rehabiliteringstid.

Konsultasjon

Konsultasjon i forkant av operasjonen skjer hos Nimi på Ullevål Stadion. Her går vi gjennom inngrepet, og prater om hva du bør gjøre både før og etter operasjon. 

Selve operasjonen foregår på LHL-sykehuset Gardemoen.

Gjennom riktig opptrening med spesialister før og etter inngrepet, blir utfallet best mulig og rehabiliteringstiden kortere.

Om forløpet

Forberedelser

Du skal ikke bruke betennelsesdempende medisiner to uker før operasjonen, og må møte fastende på operasjonsdagen.

Selve dagen

Operasjonen varer i 30 til 60 minutter, og du må bli værende på oppvåkning 30 minutter etter. Operasjonene blir utført i narkose eller lokalbedøvelse.

Det vil være en eller to kirurger, en anestesilege, en operasjonssykepleier og en anestesisykepleier tilstede under operasjonen.

Operasjonsmetoder inkluderer artroskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi) og åpen kirurgi.

Etter

Du kan reise hjem samme dag som du opereres, og vil være sykemeldt i en uke og opptil tre måneder. Lengden på sykemeldingen avhenger av hva slags jobb du har.

Vi vil skrive ut en resept på smertestillende medikament til deg, som hentes på apoteket.

Oppfølging

Du vil ha behov for rehabilitering og egentrening etter operasjonen. Dette vil du få veiledning på av en fysioterapeut.

Våre spesialister

Ortopediske kirurger ved LHL-sykehuset Gardermoen og Nimi

Henrik Hofgaard

Henrik Hofgaard

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Han har bred kirurgisk utdannelse fra Moss sykehus, Diakonhjemmets sykehus, Aker sykehus, Sophies Mindes hospital, Ullevål sykehus, Lovisenberg diakonale sykehus samt fra privat praksis ved Røde kors klinikk, Axess sykehus og spesialistsenter, Cumberland Valley Orthopaedic Associates, USA samt, samt erfaring som klinikksjef og sykehusdirektør. 

Henrik har spesialkompetanse innen protese- og artroskopisk kirurgi.

Stein Morten Sletten

Stein Morten Sletten

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Uteksaminert fra Universitetet i Oslo 1987. Spesialistutdannelse ved sykehus i Oslo, Akershus og Østfold. Spesialist i generell kirurgi 1996 og i ortopedisk kirurgi 1998.

Omtrent 30 års erfaring innen kirurgi og ortopedi. 4 år ved Waynesboro hospital, Pennsylvania 2004-2008. 10 år ved Ringvoll Klinikken 2008-2018.

Bred kompetanse innen kikkhullskirurgi i skulder, albue, kne og ankel. Spisskompetanse innen skulderkirurgi, inkludert protesekirurgi. Bred erfaring innen protesekirurgi i kne, fot- og håndkirurgi.

Sigurd Erik Hoelsbrekken

Sigurd Erik Hoelsbrekken

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

  • 2004: Cand. med. forskerlinjen, Universitetet i Oslo
  • 2009: PhD, Universitetet i Oslo
Marc Jacob Strauss

Marc Jacob Strauss

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Nimi Ullevål

Spesialistutdannelse fra Danmark. Tidligere jobbet på Idrettsklinikken på Århus Sykehus i 2010–2012 samt "clinical fellow" for Professor Lars Engebretsen i 2012–2013.

Jobber som overlege på Oslo universitetssykehus (OUS) på ortopedisk avdeling. Han er også lege på Olympiatoppen og for det norske alpinlandslaget. Har tidligere vært tilknyttet de danske fotballlandslagene U16 og U19.

Spesiell kompetanse innen artroskopisk og idrettsrelatert knekirurgi.

Holder på med doktorgrad (PhD) innen korsbåndskirurgi.
Holdt tallrike foredrag og underviser på internasjonale konferenser samt idretts- og knekirurgiske kurs.

Sigmar Jack

Sigmar Jack

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Sigmar har bred ortopedisk utdannelse fra Landspitali universitetssykehus, Reykjavik, Aker universitetssykehus, samt Lovisenberg Diakonale sykehus.

Han har i praksis fokusert på artroskopisk kirurgi, skulderkirurgi, protesekirurgi, samt utviklet spesiell kompetanse innen fot- og ankelkirurgi.

Forsket på Gastrocnemius tenotomi og Hallux Valgus.

Christian Hellum

Christian Hellum

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Christian Hellum har lang og bred erfaring med ryggkirurgi. Han jobber som overlege ved ryggseksjonen på Oslo Universitets Sykehus (OUS) og utfører ryggkirurgi ved Nimi.

Styremedlem i Norsk Kvalitetsregister for Ryggkirurgi og doktorgrad innen behandling av pasienter med kroniske korsryggsmerter.

Roger Trana

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Roger Trana har lang og bred erfaring med ryggkirurgi. Han jobber som overlege ved ryggseksjonen på Oslo Universitets Sykehus (OUS) og utfører ryggkirurgi ved Nimi.

Styremedlem i Norsk Spinalkirurgisk forening.

Vegar Koch Lie

Vegar Koch Lie

Spesialist i Ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Medisinsk embetseksamen fra Universitet i Oslo, spesialistutdannet ved Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus.

Spisskompetanse på proteser i hofte og kne, bred erfaring med kikkhullskirurgi i kne og skulder samt volumerfaring innen hånd- og fotkirurgi. Omfattende traume-/frakturkirurgisk erfaring.