Nimi

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

PRP-behandling

PRP - Platlet Rich Plasma, oversatt til norsk: blodplateberiket plasma.

Hva er PRP-behandling?

PRP er en forkortelse for Platlet Rich Plasma (oversatt til norsk: blodplateberiket plasma). Blodplatene er en viktig bestanddel i blodet vårt. De er vesentlige blant annet for å stoppe en blødning, men dessuten inneholder blodplatene mange ulike vekstfaktorer som er avgjørende for tilhelingen og reparasjon av ulike skader i kroppen vår.

Praktisk sett innebærer metoden at det først blir tatt en vanlig blodprøve i armen. Blodet blir deretter satt inn et patentert sentrifugesystem som sørger for at blodplatene separeres fra resten av blodet. Deretter sitter man igjen med det som kalles PRP, en gulaktig farget løsning.

PRP blir så ved hjelp av en sprøyte satt inn i området som er skadet. Som regel gjøres dette ultralydveiledet, slik at man treffer skadeområdet best mulig. Dette skal da hjelpe kroppen med å lege skaden.

Ved hvilke diagnoser kan PRP-behandling være aktuelt?

  • Patellartendinopati (jumper's knee eller hopperkne)
  • Artrose i knær
  • Ekstensortendinose i albue (tennisalbue)
  • Akutte avrivninger i muskel/sene

Hva sier forskningen?

Forskningen viser til dels lovende resultater for PRP-behandling av diagnosene over. Imidlertid trengs det mer forskning før sikker effekt endelig kan fastslås.

Hvilke bivirkninger finnes?

I og med at det ikke finnes kunstige stoffer i PRP, kun bestanddeler av ditt eget blod, forventes ingen bivirkninger. Metoden har blitt brukt innen mange ulike fagområder over mange år uten at det har blitt observert bivirkninger av betydning.

Det er ved enhver injeksjon en liten fare for infeksjon (mindre enn 1 av 1000). Dersom det skulle oppstå tegn til infeksjon, det vil si plutselig økende smerter, hevelse eller rødhet og eventuelt feber, bør du oppsøke lege.

Når PRP blir satt inn i et ledd, for eksempel ved kneartrose, kan enkelte oppleve forbigående milde bivirkninger som kvalme og svimmelhet.

Er PRP- behandling aktuelt for deg?

  • Du må ha en sikker diagnose, påvist gjennom klinisk undersøkelse hos lege, samt ultralydundersøkelse (eventuelt røntgen eller MR)
  • Du må ha forsøkt systematisk trening veiledet av kompetent fysioterapeut i minst 6-8 uker uten tilfredsstillende resultater
  • Du må være villig til å fortsette den systematiske treningen i etterkant av PRP-behandlingen
  • Du bør ikke bruke blodfortynnende medisiner under behandlingen
  • Du må si fra dersom du er allergisk mot lokalbedøvelse
  • Du bør ikke ha sår i huden hvor injeksjonen skal settes

Om selve behandlingen og tiden etterpå

Behandlingen skjer på Nimi. Du møter først for blodprøvetaking. Kort tid etter blir du tatt inn for selve behandlingen som tar 15-20 minutter. Ofte setter vi litt lokalbedøvelse før PRP settes inn ultralydveiledet. Etter behandlingen får du en trykkbandasje som skal sitte på noen timer. Noen kan få økte smerter i 1-2 døgn etter injeksjonen. Du kan da bruke reseptfrie smertestillende midler som f. eks Paracetamol ved behov.

I etterkant av behandlingen skal man ta to dager helt fri fra trening og mosjon (vanlige hverdagsaktiviteter går greit). Deretter bør man trappe gradvis opp på aktivitet og treningsøvelser. Progresjonen bør være smertestyrt.

Ved behandling av sener anbefaler vi tre behandlinger med en ukes mellomrom. Ved artrose gir man en behandling av gangen, som eventuelt kan gjentas hvis det er ønskelig på senere tidspunkt.

Kontaktskjema

Har du spørsmål eller behov for andre henvendelser? Vi tar kontakt med deg så fort vi har mulighet.

Ikke oppgi private helseopplysninger i skjemaet. Slike detaljer drøftes under konsultasjon.

Ved å fylle ut og sende inn skjema gir jeg samtykke til at mine persondata kan sendes via denne sikre (krypterte) løsningen.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde