Nimi

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock
Aktivitetsmedisin

Skleroseringsbehandling

Ved sklerosering tetter man igjen og bryter ned de små blodkarene som har vokst inn i senen. På denne måten fjerner man også de smertegivende nervefibrene som ligger langs blodkarene.

Ansvarlig lege:
Håkon Øgreid Moksnes
  • Varighet: Selve behandlingen tar 15-30 minutter

Tendinose er en degenerativ prosess i en sene. Dette innebærer at senen blir fortykket og at strukturen i senen blir mer uorganisert. Ofte vokser det i tillegg små blodkar inn i senen som normalt ikke skal være der. Dette kalles neovaskularisering. Sammen med disse blodkarene kommer det også små nervefibre som sannsynligvis bidrar til smertene ved en tendinose.

Forandringer ved tendinose kan påvises ved hjelp av en ultralydundersøkelse. Et vanlig sted å ha tendinose er i akillessenen bak på leggen.

Hva sier forskningen?

En rekke mindre studier har vist effekt ved bruk av polidokanol ved tendinose. Dataene er imidlertid relativt nye og mange av studiene er små. Av denne grunn er polidokanol for tiden ikke registrert som behandling ved tendinose av legemiddelverket.

Kort beskrivelse

Ved sklerosering tetter man igjen og bryter ned de små blodkarene som har vokst inn i senen. På denne måten fjerner man også de smertegivende nervefibrene som ligger langs blodkarene. Skleroseringen skjer ved at man injiserer et skleroserende middel mot blodkarene. Dette gjør man ultralydveiledet, for å sikre at man treffer riktig område.

Vi bruker skleroseringsbehandling ved tendinoser som ikke har respondert på behandling i form av styrketrening. Treningsprogrammet bør ha vært gjennomført systematisk i minst 6-8 uker.

Passer for

Er skleroseringsbehandling aktuelt for deg? 

  • Du skal ha en sikker, ultralyd-bekreftet tendinose i senen.
  • Du skal ha hatt smertene i minst tre måneder.
  • Du bør ha vært igjennom et systematisk treningsprogram i minimum 6-8 uker.
  • Du bør ikke bruke blodfortynnende medisiner under behandlingen.
  • Du kan ikke være allergisk mot lokalbedøvelse
  • Du bør ikke ha sår i huden over senen.
  • Du skal kunne ta det litt rolig i 2-3 uker etter behandlingen. Vanlige daglige aktiviteter går greit.

Behandlingsdetaljer

Behandlingen skjer på Nimi og består av 1-5 ultralydveiledede injeksjoner (sprøyter) mot karinnvekst i senen. I gjennomsnitt trengs 2-3 behandlinger. Hvis pasienten ikke har effekt etter tre injeksjoner, avbrytes behandlingen. Injeksjonene gjøres med 8-12 ukers mellomrom, men det gjør ikke noe om det går lengre tid i mellom.

Selve behandlingen tar 15-30 minutter. Etter behandlingen får du en trykkbandasje som skal sitte på noen timer. Rett etter behandlingen er senen bedøvet og smertene stort sett helt borte. Disse kommer tilbake etter 1-2 timer og kan de første dagene bli verre enn tidligere. Du kan da bruke reseptfrie smertestillende midler som for eksempel Paracetamol ved behov.

De første 2-3 ukene må du ta det litt rolig, men vanlige daglige aktiviteter går greit. Du får belaste beinet under gange som normalt umiddelbart etter behandling. Det er ikke behov for krykker eller annen avlastning. Aktiviteten/ treningen økes gradvis de neste ukene og full normal aktivitet er tillatt etter 4 uker. Sykemelding er kun nødvendig hvis du har tungt fysisk arbeid som belaster senen og vanligvis bare den første uken etter behandling.

Senen kan kjennes litt stiv og hoven i noe tid etter behandling og bedringen kan av og til komme ganske lang tid etterpå. Dette har vanligvis ikke noen betydning for det endelige behandlingsresultatet. Hvis senen er vond etter behandling, reduser aktivitetsnivået til du får smertene under kontroll og gå så litt roligere frem etterpå.

Risiko

Vi bruker et legemiddel som heter Polidokanol / Aethoxysklerol. Dette er et alkohol-stoff som har vært brukt i 30-40 år i Norge, først som lokalbedøvelse og senere til behandling av åreknuter i huden og i spiserøret. Legemiddelet er et velkjent og trygt middel med kun mindre alvorlige dokumenterte bivirkninger. Vi bruker et veldig lite volum, maksimalt 2 milliliter per behandling.

Det er ved enhver injeksjon en liten fare for infeksjon (mindre enn 1 av 1000). Søk lege dersom det skulle oppstå tegn til infeksjon, det vil si plutselig økende smerter/ hevelse/ rødhet og eventuell feber.

Det har vært rapportert enkelte tilfeller av seneruptur etter behandlingen, men slik det er ved alle former for injeksjoner.

Andre sjeldne bivirkninger: Mindre fargeforandringer eller utslett i huden hvor injeksjonene settes. Generell allergisk reaksjon.

Våre spesialister

Håkon Øgreid Moksnes

Håkon Øgreid Moksnes

Lege og spesialist i fysikalsk medisin

I permisjon.

Håkon har erfaring fra flere sykehus/fysikalsk medisinske avdelinger, og også erfaring innen revmatologi og kirurgi.

Jobber med tilstander i knær, føtter, skuldre og albuer inkludert seneplager. Bruker ultralyd ved behov for diagnostikk, og for veiledning ved injeksjoner som kortison, PRP samt sklerosering.

Lege for ballettdanserne ved Den Norske Opera og Ballett 2012-2016.