Hopp direkte til innhold

Vi har åpent!
Smittevern: 
Du mottar SMS før din time – følg instruksjoner i denne. Mer om smittevern på Nimi

Pasienter fra Nordre Follo skal ikke møte til time. Bestill digital time, eller flytt time frem i tid.

Viktig melding
Annet

Psykolog

Vi kan hjelpe deg når du opplever redusert livskvalitet, nedsatt arbeidsevne og relasjonelle utfordringer – eller om du ønsker personlig utvikling.

Konsultasjon
1 530,- /60 min
Du trenger ikke henvisning til psykolog hos oss. Vi samarbeider med fastlege, NAV og arbeidsgiver der dette er ønskelig og hensiktsmessig.

Vi kartlegger dine ønsker, utfordringer og problemer sammen. Så arbeider vi aktivt med konkrete oppgaver, for å bryte ut av uhensiktsmessige mønstre, for å øke livskvalitet – eller rett og slett for å bidra til din personlige vekst og utvikling.

Vi bruker ulike metoder og prinsipper i behandlingen, men bygger på en kognitiv tilnærming.

Behandlingsdetaljer

Vanlige temaer er

 • Mestring ved tap av fysisk funksjon og smerte
 • Relasjonelle utfordringer, privat og på arbeidsplassen
 • Personlig vekst og utvikling
 • Utvikling av ytelse og prestasjoner
 • Bekymring, uro, anspenthet eller stress
 • Depresjon og sorg
 • Dårlig selvfølelse, usikkerhet
 • Søvnvansker
 • Tvangstanker og tvangsatferd
 • Vektproblematikk, spiseforstyrrelser

Vi arbeider sammen for å

 • Kartlegge ønsker, problemer og utfordringer
 • Sette opp mål og behandlingsplan
 • Ha fokus på aktiv utprøving av oppgaver
 • Følge opp og evaluere måloppnåelse
 • Eventuell videre henvisning til annen behandling

Gruppebehandling

For mange temaer kan deltakelse i en behandlingsgruppe være en god måte å arbeide på. Her jobber hver enkelt med sine utfordringer, men får ekstra motivasjon og støtte til eget endringsarbeid fra både psykologen og de andre i gruppen.

Vanlige utfordringer som engstelse, uro, ønske om å styrke selvfølelsen eller annen personlig utvikling passer godt for gruppearbeid. Du velger selv om du ønsker individuell behandling eller vil delta i en gruppe.

Mental trening

Vi kan også tilby Mental trening / Idrettspsykologisk rådgivning.

Våre spesialister

Psykologer

Thomas Nordhagen

Thomas Nordhagen

Psykolog

Nimi Ullevål

Bestill time

Thomas er psykolog med utdanning fra Bergen i 2002. Han er internasjonalt godkjent terapeut og "supervisor" innenfor emosjonsfokusert terapi (EFT) og har dette som hovedtilnærming til terapi. EFT handler om å kunne bruke følelser og kroppslige reaksjoner som informasjon om hva vi trenger heller enn at vi blir overveldet eller føler oss låst.

Thomas har i tillegg omfattende erfaring som sakkyndig psykolog, og har siden 2015 vært leder for Barne- og likestillingsdepartementets styringsgruppe for sakkyndig utdanning.

Kristin Aaserudseter

Kristin Aaserudseter

Psykolog

Nimi Ullevål

Bestill time

Cand. Psychol. ved Universitetet i Oslo i 2007. Spesialistutdanning fra Norsk Psykologforening. Videreutdanning i kognitiv idrettspsykologi og sertifisering i COS-P og som MST-terapeut.

Kristin har tidligere jobbet med multisystemisk terapi for ungdom, som bydelspsykolog, skolepsykolog og i BUP.

Tilbyr samtaleterapi for barn, ungdom og voksne. Kristin har lang erfaring med forebygging og behandling av en rekke psykiske vansker og lidelser. Hun er opptatt av relasjon og allianse i behandlingsrommet. Eklektisk tilnærming til terapi med hovedfokus på kognitiv terapi. 

Tilbyr terapi på norsk, engelsk og spansk.