Hopp direkte til innhold

Vi har åpent! Du mottar SMS før din time – følg instruksjoner i denne. Mer om smittevern på Nimi

Viktig melding
Aktivitetsmedisin

Avansert idrettsmedisin trinn 3

Avansert idrettsmedisin blir arrangert i MEET sine lokaler på Ullevål stadion torsdag -fredag 16-17.09.21. Mer informasjon, program  og påmelding legges ut i begynnelsen av juni.

Kurset er for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Deltagelse krever fullført trinn 1 og trinn 2.

Avansert idrettsmedisin blir arrangert i MEET sine lokaler på Ullevål stadion torsdag -fredag 16-17.09.21. Mer informasjon, program  og påmelding legges ut i begynnelsen av juni.

Nimi arrangerer "Avansert idrettsmedisin, trinn 3" i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF). 

Passer for

Målgruppen er leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. 

Du må ha bestått Idrettsmedisinsk grunnkurs, trinn 1 og Idrettsmedisinsk grunnkurs, trinn 2 for å melde deg på trinn 3.

Foreningene FIFA og NIMF har besluttet at grunnkurs idrettsmedisin trinn 1-3 f.o.m. 2021 vil være forbeholdt fysioterapeuter og leger i DLNF. Kurset er en del av utdannelsen for å bli idrettsfysioterapeut autorisert regi FIFA og idrettslege autorisert regi NIMF.

Medlemmer av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har førsteprioritet. Deretter er påmeldingen åpen for fysioterapeuter og leger som ikke er medlemmer, og for kiropraktorer.

Logoer FIFA NIMF NIMI

Nimi arrangerer kurset i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).