Hopp direkte til innhold

Vi har åpent

Du mottar SMS før din time – følg instruksjoner i denne. Mer om smittevern på Nimi

Viktig melding
Idrettsmedisin

Idrettsmedisin grunnkurs, trinn 2

Årets kurs er digitalt og gjennomføres i tidsrommet 6. september til 6. oktober 2021.

Medlem FIFA/NIMF
5 200,-
Ikke-medlem
6 350,-
Kurset er for leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Deltagelse krever fullført trinn 1.

Nimi arrangerer "Idrettsmedisin grunnkurs, trinn 2" i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).

 • 6.–21. september:
  E-læringsprogram

 • 22.–24. september:
  Direktesendt video
  av foredrag/kurs kl. 9–14.30

 • 24. september–6. oktober:
  Avsluttende kursprøve skal gjennomføres

Bli medlem her: FIFA (forutsetter medlemskap i Norsk fysioterapeutforbund) og NIMF.

Kort beskrivelse

Mål for kurset

Videreføring av Idrettsmedisin grunnkurs, trinn 1 som må være bestått for å kunne melde seg på trinn 2. Kurset gir ytterligere fordypning i idrettsmedisinske problemstillinger. Etter kurset skal du kunne ha ansvar for idrettsmedisinsk service for utøvere og lag på alle nivå, og fysioterapeuten innen sitt fagfelt.

Godkjenning

 • Allmennmedisin
  38 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i idrettsmedisin til videre- og etterutdanningen.
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
  40 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 • Ortopedisk kirurgi
  40 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

DNLF gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitets-spesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas.

Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.

E-læring

E-læringsprogrammet må gjennomføres før konferansen starter.

E-læringsprogrammet er utviklet sammen med forskere og klinikere med spisskompetanse innen ulike fagfelt. E-læringen inneholder foredrag (video), gjennomlesning av artikler og kunnskapstester underveis.

Noen av landets fremste forskere og klinikere innen idrettsmedisin vil dele sin kompetanse innen akutte idrettsskader og andre idrettsmedisinske temaer. Foredragene sendes direkte på video.

Det legges opp til en gode digitale løsninger med muligheter for spørsmål og diskusjoner. Foredragene spilles inn og vil være tilgjengelig  frem til siste frist for å avslutte kursprøve 6. oktober.

Noen av landets fremste forskere og klinikere innen idrettsmedisin vil dele sin kompetanse innen belastningsskader idrettsskader og andre idrettsmedisinske temaer.

Dette gjennomføres med direktesendinger av foredrag.

Det legges opp til en gode digitale løsninger med muligheter for spørsmål og diskusjoner. Foredragene spilles inn og vil være tilgjengelig frem til kursprøve.

Kursprøve

Må gjennomføres for å få kursbevis. Det er et krav at man svarer riktig på minst 80 prosent av spørsmålene for å bestå prøven.

Passer for

Målgruppen er leger, fysioterapeuter og kiropraktorer. 

Du må ha bestått Idrettsmedisinsk grunnkurs, trinn 1 for å melde deg på trinn 2.

Foreningene FIFA og NIMF har besluttet at kurs i idrettsmedisin trinn 1-3 f.o.m. 2021 vil være forbeholdt fysioterapeuter og leger i DLNF. Kurset er en del av utdannelsen for å bli idrettsfysioterapeut autorisert regi FIFA og idrettslege autorisert regi NIMF.

Medlemmer av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har førsteprioritet til og med 18. mai. Leger og fysioterapeuter som ikke er medlemmer kan melde seg på fra og med 19.05.

FIFA, NIMF og NIMI

Kurset arrangeres av Nimi i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).