Nimi

Hopp direkte til innhold

Grunnkurs idrettsmedisin – trinn 2

Nimi arrangerer Grunnkurs idrettsmedisin – trinn 2, 17.–21. september, i samarbeid med Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF).

Målgrupper

Målgruppene er leger og fysioterapeuter. Medlemmer av Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF) har førsteprioritet før 21. mai. Deretter er påmeldingen åpen for fysioterapeuter og leger som ikke er medlemmer, og for kiropraktorer.

Målsetningen for kurset

Videreføring av Idrettsmedisinsk grunnkurs, trinn 1. Skal gi ytterligere fordypning i idrettsmedisinske problemstillinger, blant annet veiledning om idrettsskadeprofylakse og allmenn sykdomsprofylakse knyttet til idrett og reise med idrettsutøvere. Etter kurset skal legen kunne ha ansvar for idrettsmedisinsk service for utøvere og lag på alle nivå, og fysioterapeuten innen sitt fagfelt.

Temaer

Temaer for undervisningen er blant annet:

 • idrettsmedisin med vekt på belastningsskader og skadeforebygging
 • testing av utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet
 • temperatur- og væskeregulering
 • høydetreningreisemedisin og akklimatisering
 • restitusjon
 • overtreninga
 • astma og allergi
 • infeksjoner
 • ernæringsfysiologi
 • idrettspsykologi
 • veiledning innen doping og farmakologiske problemstillinger i forbindelse med idrett.

Praktisk informasjon

Kursformat: Klasserom (40 timer) inkludert en avsluttende kursprøve.

Idrettsmedisinsk grunnkurs, trinn 1 må være bestått for å kunne melde seg på Trinn 2.

Dato: 17.–21. september (mandag til fredag)

Pris: kr 8 500,-Kursavgiften inkluderer kursmateriell og lunsj alle dager.

Påmelding Idrettsmedisinsk grunnkurs, trinn 2