Nimi

Hopp direkte til innhold
Aktivitetsmedisin

Kurs: Rotator cuff rupturer: når struktur faktisk betyr noe

Hvordan kan du som kliniker fange opp rotator cuff rupturer? Når er det aktuelt med billeddiagnostikk, hvem skal henvises til ortoped og når haster det? Hvem bør opereres og hvorfor?

Pris
2 300,-

Hva er evidensen bak restriksjonene postoperativt – skal det være likt for alle?

Hvordan bør du legge opp et rehabiliteringsforløp med eller uten operasjon?

Nimi inviterer til et kurs med foredragsholdere innen ulike fagfelt som håndterer rotator cuff rupturer.

 

Dato: fredag 18. oktober 2019 kl. 08.30 - 17.00

Sted: Nimi Ullevål, MEET Ullevål stadion (Oppgang D)

Kort beskrivelse

Kurset vil omhandle hele forløpet for pasienter med rotator cuff rupturer og har til hensikt å gjøre deg som kliniker trygg på hvordan vi håndterer disse.

Vi arbeider nå med å invitere forelesere og vil fortløpende oppdatere timeplanen. Kurset vil bli holdt på norsk.

Mål for kurset:

1: Forbedre din kunnskap om rotator cuff rupturer (prevalens og etiologi)

2: Videreutvikle dine ferdigheter for å kunne:

  • Avdekke rotator cuff rupturer gjennom din kliniske undersøkelse
  • Avgjøre hvem som skal utredes med billeddiagnostikk
  • Avgjøre hvem som skal henvises videre til ortoped og når
  • Informere pasienten adekvat
  • Rehabilitere pasienter som ikke blir operert
  • Rehabilitere pasienter postoperativt


Kurset vill inneholde forelesninger med kasuistikker.

Passer for

Målgruppen for kurset er helsepersonell.