Nimi

Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Laktatprofil og maksimalt oksygenopptak

Ved å gjennomføre en laktatprofiltest og måling av maksimalt oksygenopptak får du en omfattende vurdering av din aerobe utholdenhet.

Gjennomføring av laktatprofil-test

Ved å gjennomføre en laktatprofil test og måling av maksimalt oksygenopptak (VO2maks) får du en omfattende vurdering av din aerobe utholdenhet. Laktatprofil testen består av 10 min oppvarming på lav arbeidsbelastning (ca 45-50 % av VO2maks / ca 60-65 % av makspuls), etterfulgt av 3-6 trinn med økende arbeidsbelastning. Hvert belastningstrinn varer i 5 min, der puls og oksygenopptak registreres siste 2 minutter. På slutten av hvert belastningstrinn blir det tatt et lite fingerstikk for å måle laktatkonsentrasjonen i blodet ditt.

Vi benytter en Lactate Pro 2 (LT-1730) analysator for vurdering av blodlaktat. Testen avsluttes når din blodlaktatkonsentrasjon har oversteget baseline laktatverdi + 2,0 mmol/L, som estimeres som din laktat terskel.

Testens totale varighet ligger normalt i området 25-40 min. Etter avsluttet laktatprofil test får du ca 12-13 min aktiv pause (gange/lett jogg) før

VO2maks test gjennomføres.

Gjennomføring av VO2maks test

Ved gjennomføring av VO2maks test økes arbeidsbelastningen gradvis til total utmattelse oppnås, det vil si til du ikke orker å løpe/sykle mer. Under testen måles oksygenopptaket og pulsen kontinuerlig. Testens varighet ligger normalt i området 4-6 min. Ut ifra din høyeste registrerte puls + 5 pulsslag (estimert makspuls) under VO2maks testen, kan man beregne dine individuelle pulssoner som kan benyttes under aerob utholdenhetstrening.

Ved Nimi har vi 16 års aldersgrense for gjennomføring av laktatprofil og VO2maks test. Seriøst kondisjonstrenende utøvere i alder 14-16 år kan imidlertid testes, gitt at trener, utøver og foreldre er innforstått med hva testen går ut på og hva testdataene kan benyttes til.

Du bestemmer selv om du vil gjennomføre testen på sykkel eller tredemølle. Ta eventuelt med sykkelsko med SPD bindinger som normalt benyttes på terreng sykler. Dersom du vil benytte dine sykkelsko med binding til racer pedaler, ta med egne racer pedaler, så monterer vi disse på ergometersykkelen vår. Oppvarming vil bli gjennomført under selve testen.

Testresultater

Etter gjennomført laktatprofil- og VO2maks test, konstrueres en laktatprofil kurve og din laktat terskel, uttrykt som arbeidsbelastning (km/t eller Watt), oksygenopptak og puls, blir beregnet. På den måten kan vi vurdere de fysiologiske egenskapene som bestemmer din aerobe utholdenhet – VO2maks, utnyttingsgraden av VO2maks og arbeidsøkonomien (energikostnaden). Du får i etterkant av test tilsendt alle testresultatene med beregning av individuelle intensitetssoner (pulssoner). På forespørsel hjelper vi deg også med litteratur om trening, eller gir deg treningsveiledning ut i fra testresultatene.

Forberedelser

  • Ikke tren på testdagen
  • Ikke tren hardt dagen før test
  • Husk ledig tøy og gode sko (eventuelt sykkelsko)
  • Ved sykdom bør testen utsettes

Spørreskjema

Ved bestilling av test må du fylle ut spørreskjemaet for helsetilstand og sende dette i retur til Nimi. Skjemaet vil bli gjennomgått av en av våre leger ved Nimi for å vurdere om det bør gjennomføres en legekonsultasjon og EKG-registrering (hjerteovervåkning) under testen, eller ikke. Alle som er 60 år og eldre ha legekonsultasjon og EKG-registrering i forbindelse med test. Dette er en rutine vi har ved Nimis testlaboratorium for å best mulig ivareta kundens sikkerhet ved testing til utmattelse.

Priser

  • 1 person: kr 1 705,-
  • Oppfølgingstest (innen et år): kr 1 450,-
  • 2 personer eller flere: kr 1 450,- per person
  • Eventuell legekonsultasjon: kr 1 430,-
  • Eventuell EKG-reg.: kr 450,-

Kontaktskjema

Har du spørsmål eller behov for andre henvendelser? Vi tar kontakt med deg så fort vi har mulighet.