Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL
Foto: Mari Larsen

LHL kolspris 2017 til Frode Gallefoss

Onsdag 15. november fikk professor Frode Gallefoss overrekt årets kolspris av LHL. Det vektlegges spesielt at Frode Gallefoss har vært en foregangsmann i Norge for forskning relatert til opplæring av pasienter med obstruktive lungesykdommer, inkludert kols.

Gallefoss har studert hvordan opplæring av disse pasientene kan redusere risiko for forverrelser og bidra til bedring av pasientenes livskvalitet. Han var en av de første i Norge som også vurderte de helseøkonomiske konsekvensene av slik opplæring.

Hans forskning har vært konsentrert om den viktigste risikofaktoren for kols, røyking og hvordan få pasienter til å slutte å røyke. For sitt arbeid med å spre kunnskap om helserisiko ved røyking og røykeavvenning har Gallefoss som en av to nordmenn mottatt WHOs sin internasjonale pris for røykeopplysning.

Han er tungt engasjert i hvordan man tar i bruk internett og moderne, digitale kommunikasjonsformer for å følge opp pasienter med kols som utskrives fra sykehus etter en forverrelse av sin kols. Gallefoss er nasjonal koordinator for et internasjonalt prosjekt som evaluerer den kliniske nytten av telekommunikasjon hos kols pasienter i kommunal sektor.

Professor Frode Gallefoss er en verdig vinner av LHLs kolspris for fremragende forskning. Den faglige komiteen er enstemmig i sin anbefaling om å tildele han prisen.

Mer om Kolsprisen