Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
LHL og Kronprinsparet

Kronprinsparet i samtale med LHL: - Takk til LHL for nybrottsarbeidet dere gjør

Kronprinsparet fikk i samtale med LHL onsdag 27. januar høre om rehabiliteringen av Covid-19 syke ved LHL-sykehuset Gardermoen.  De fikk snakke med pasienter som måtte lære å puste igjen, og som ett år etter sykdommen fortsatt sliter med trøtthet, hodepine og hukommelsestap.

Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen hadde onsdag 27. januar klokken 12 en lengre samtale med LHL om Covid-19 rehabiliteringen ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Tusen takk

– Tusen takk for at dere ville snakke med oss. Og tusen takk for nybrottsarbeidet dere gjør for Covid-19 syke. Dere må hilse til alle kollegaene på LHL-sykehuset, til alle pasientene og til LHL interessegruppen for Covid-19 pasienter, sa kronprinsparet i samtalen.

Tusen takk for at dere stiller opp for andre som også har blitt syke av Covid-19, sa kronprinsparet.

Samtalen omhandlet de medisinske og menneskelige sidene av Covid-19 sykdommen og for mange den lange veien tilbake til å bli frisk.

– Fortsatt tungt og sårt

– Jeg synes det er tungt og sårt å ikke være tilbake fysisk eller psykisk der jeg var før jeg ble syk. Det er sårt å hele tiden glemme ting. Jeg glemmer hva jeg skulle hente. Jeg glemmer ting jeg skal gjøre. Jeg glemmer koden til bankkortet mitt som jeg har hatt i 20 år. Det er sårt og jeg blir redd, sier Trine Skorpen.

Mange sliter lenge

Vi ser at mange sliter fortsatt nærmere ett år etter at de ble syke av Covid-19.

Vi har pasienter til rehabilitering i alle aldersgrupper. Også mange som ikke har vært innlagt, men som har taklet sykdommen hjemme. Mange har både fysiske og mentale helseproblemer i lang tid etter at de har blitt erklært friske av selve Covid-19 viruset, sier Nils Henrik Holmedahl, overlege og medisinsk ansvarlig for rehabiliteringen ved LHL-sykehuset Gardermoen på Jessheim.

– LHL er svært glade for at Kronprinsparets ønsket informasjon om vårt arbeid med rehabilitering av Covid-19 pasienter på LHL-sykehuset Gardermoen, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.  

Med i samtalen med kronprinsparet:

Nils Henrik Holmedahl, Silje Ask Solbakken, Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen, Tom Rosenvinge, Kjell-Henrik Bjerkenes og Trine Skorpen

Foto: Skjermbilde fra videomøtet

Nils Henrik Holmedahl, medisinsk ansvarlig for rehabilitering ved LHL-sykehuset Gardermoen og Silje Ask Solbakken, spesialfysioterapeut ved rehabiliteringsenheten. Samt tre tidligere Covid-19 syke som har gjennomført rehabilitering ved LHL-sykehuset Gardermoen, Tom Rosenvinge (51), Kjell-Olav Bjerknes (45) og Trine Skorpen (53), alle smittet av Covid-19 i mars 2020 og fortsatt delvis sykemeldte.

Disse tre utgjør også arbeidsutvalget i interessegruppen LHL Covid-19, som LHL opprettet i november 2020 for å stille opp for andre Covid-19 syke.

Forventer økt pågang for rehabilitering

LHL-sykehuset Gardermoen har så langt hatt 106 Covid-19 pasienter på rehabiliteringsopphold i 2020 og i 2021. Sykehuset forventer en fortsatt økt pågang om rehabilitering etter Covid-19 sykdom.

Vi vil nok erfare at mange vil oppleve vedvarende langtidsvirkninger og seneffekter etter Covid-19.

Og når tiden går og de fortsatt sliter, så vil de oppsøke hjelp for å bli friske, komme seg tilbake i jobb og leve normale liv igjen, sier Nils Henrik Holmedahl.

Redusert livskvalitet i lang tid

– Vi erfarer at mange pasienter med et alvorlig Covid-19 forløp sliter i lang tid med ulike symptomer knyttet til kognitiv funksjon, angst, depresjon, nevromuskulære plager, nedsatt lungefunksjon, tung pust, nedsatt funksjonalitet og redusert livskvalitet, for seg og sine nære, sier spesialfysioterapeut Silje Ask Solbakken, som daglig følger opp rehabiliteringspasientene ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Alle aldersgrupper og friske fra før

Covid-19 rehabiliteringen ved LHL-sykehuset Gardermoen omfatter alle aldre, i 20- årene, 30-årene, 40-årene, 50-årene, 60-årene. Svært mange av disse var ikke i definert risikogruppe og var fra før friske. Nå er de i gang med den lange veien tilbake til et friskere og funksjonelt liv igjen.

– Måtte lære å puste igjen

Trine Skorpen (53) er tilbake i jobben som helsesykepleier ved barneskolen i Oslo, men hun jobber ikke fulltid ennå.

– Jeg måtte få hjelp til å lære å puste hensiktsmessig igjen. Trine opplevde svært god progresjon i løpet av de fire ukene på rehabilitering på LHL-sykehuset Gardermoen. På familiehytta i sommer kunne hun igjen fylle lungene med sjøluft.

– Det var så deilig. Jeg begynte nesten å grine fordi jeg var så glad.

– Jeg bruker å si at jeg er koronafri, men jeg er ikke så frisk som jeg var, sier Trine.

Fortvilet, trøtt og med hodepine

Hjemme etter sykehusoppholdet fikk Kjell-Olav Bjerknes (45) god fremgang i starten, men så stagnerte det og det oppstod usikkerheten rundt hjerte og lunger. Han er fortsatt delvis sykemeldt, snart ett år etter at han ble smittet av Covid-19 i mars 2020.

– Jeg ble fortvilet og kunne ikke forstå at jeg ikke skulle få mer hjelp til å komme meg tilbake i form. Det burde jo ha vært obligatorisk rehabilitering for pasienter som har vært alvorlig syke som meg. På LHL-sykehuset Gardermoen ble det gitt en god oppfølging som ga en trygghet for hvordan trening og rehabilitering kunne legges opp, og ikke minst en arena for å treffe andre i samme situasjon, sier Kjell Olav.

Kjell-Olav sliter fortsatt med hodepine og trøtthet og er fortsatt 60 prosent sykemeldt.

Det tar tid å bli frisk
– Nå håper jeg at jeg snart kommer meg tilbake i full jobb og kan leve et normalt liv igjen. Men jeg har skjønt at det tar tid, sier han.

Tøft for hele familien

Før Tom Rosenvinge (51) ble smittet av covid-19 og lå ni døgn i respirator på Ahus kunne han jogge lange og fine turer på en hvilken som helst dag. Etter covid-19 sykdommen var Tom i svært dårlig forfatning med sterkt redusert lungekapasitet og kognitiv svikt.

– Ahus reddet livet mitt, men det var LHL som brakte meg tilbake, sier Tom, som fortsatt er delvis sykemeldt etter covid-19 sykdommen for snart ett år siden.

– Kona mi er den som virkelig har stått i det. Jeg sov jo i ni døgn. Det å være pårørende i en sånn situasjon er veldig vanskelig. Det har vært tøft for hele familien, sier Tom.

Rehabiliteringspasientene fremhever tre viktige faktorer ved oppholdet:

  1. Helsekontroll og grundig medisinsk sjekk, fysisk og mentalt
  2. Råd, tips og veiledning til opptrening sammen med tverrfaglig kompetanse og i trygge medisinskfaglige omgivelser
  3. Medpasienter i samme situasjon å dele sine erfaringer med, som gir sosial trygghet og er mentalt oppbyggende

 

Om LHL

Etablert 14. oktober 1943. I dag en pasientorganisasjon for hjerte og lungesyke, slagrammede, Covid-19 og deres pårørende:

  • Nærmere 54 000 medlemmer
  • 250 lokallag i hele landet
  • 330 likepersoner på 40 sykehus og egen likepersonlinje via telefon
  • 10 000 trimmer ukentlig med LHL i normale tider
  • 40 000 har lastet ned LHLs digitale trimvideoer under koronapandemien
  • Flere hundre tusen har lest våre råd, tips og veiledninger knyttet til korona via våre nyhetsbrev og på våre nettsteder gjennom 2020
  • LHL eier og driver LHL-sykehuset Gardermoen og en rekke klinikker rundt om i landet 

Om LHL-sykehuset Gardermoen

LHL har siden 1981 og i 40 år drevet tilbud innen spesialisert rehabilitering. Våren 2018 flyttet LHL-eide Feiringklinikken (hjerteklinikk) og Glittreklinikken (lungeklinikk) inn under samme tak i det nye og moderne LHL-sykehuset Gardermoen ved Jessheim. Her tilbys både behandling og omfattende spesialisert rehabilitering innen hjerte- og lunge, og også spesialisert rehabilitering av Covid-19 pasienter fra mai 2020. 

Om rehabiliteringstilbudet

Gjennom det 3-4-ukers rehabiliteringsoppholdet får pasienten aktiv opptrening, kostholdsveiledning, bistand i utfordringer knyttet til jobb, hjelp til å takle stress og bearbeide eventuelle traumer knyttet til sin sykdom. Det å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon under oppholdet har særs stor verdi. Underveis får pasienten støtte fra et tverrfaglig team som består av leger, sykepleiere, hjelpepleiere, bioingeniører, psykolog, fysioterapeuter, idrettspedagoger, sosionom, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog.

Om LHL Covid-19 interessegruppen

LHL opprettet i november 2020 en egen interessegruppe for Covid-19 pasienter i Norge, for å stille opp for de som har blitt rammet av covid-19. Arbeidsutvalget består av tidligere Covid-19 syke Tom Rosenvinge, Trine Skorpen og Kjell-Olav Bjerknes. 

Mer om interessegruppen LHL Covid-19

- Vi synes det er fint, viktig og verdifullt å kunne gi noe tilbake, gjennom å stille opp for andre Covid-19 syke, sier de tre.

Se også: Lå ni dager i respirator på kongehuset.no