Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL

LHLs kolspris 2018 til Karin C. Lødrup Carlsen

- Svekket lungefunksjon fra fødsel øker risikoen for lungesykdommer som voksen.

Onsdag 17. oktober ble LHLs kolspris 2018 tildelt Karin C. Lødrup Carlsen, professor, overlege og spesialist i barnesykdommer og allergologi ved Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus. Prisen ble utdelt på LHL-sykehuset Gardermoen.

Frode Jahren, generalsekretær i LHL, minnet om at det nå i oktober, på tidspunktet for prisutdelingen, var 75 år siden LHL ble stiftet.

Vi gjør det samme i dag, vi er en aktiv medlemsorganisasjon, vi påvirker politisk og vi behandler. I tillegg til at vi forsker selv.

Professor Amund Gulsvik begrunnet på vegne av en enstemmig fagkomite bestående av avdelingsleder og professor Johny Kongerud i Oslo, professor Per Sigvald Bakke i Bergen, medisinsk faglig rådgiver Olav Kåre Refvem i Oslo og professor Amund Gulsvik hvorfor årets Kolspris tildeles Karin C. Lødrup Carlsen. Han fremhevet at prisvinneren har skapt mer forståelse, bedre diagnostikk, bedre behandling, bedre forebygging, og utført vitenskapelig arbeid om Kols som har internasjonal anerkjennelse.

Karin C. Lødrup Carlsen har vært en pådriver for en økt bevissthet om at svekket lungefunksjon allerede fra fødselen av, kan gi lungesykdommer i voksen alder. Hun er en svært verdig kandidat, understreket Gulsvik.

Prisen ble overrakt av Wenche Monrad, styreleder i LHL.


Wenche Monrad og Karin Cecilie Lødrup Carlsen
Fra venstre: Wenche Monrad (styreleder i LHL) og Karin Cecilie Lødrup Carlsen. Foto: Even Gulbrandsen.

Overveldende å få Kolsprisen

– Det er veldig overveldende å få Kolsprisen. Det er en utrolig stor ære. Dette handler om økt forståelse fra svangerskap og spedbarnstadiet om en sykdom som kan ramme i siste halvdel av livet, og som kan gi økt innsikt i hvordan vi kan unngå at pasienter får lungesykdommer i voksen alder, sa Karin C. Lødrup Carlsen da hun mottok prisen.

Hun og kollegaer har gjennom sin forskning påvist at barn født med lav lungefunksjon, og spesielt som er rammet av astma som barn, så øker risikoen for kroniske lungesykdommer, eksempelvis kols.

– Det å ha astma som barn, har en betydelig implikasjon som voksen. Det er det viktig for oss som barneleger å være klar over, sa Karin C. Lødrup Carlsen.

802 spedbarn

Det er over 25 år siden Karin C. Lødrup Carlsen og kollegaene hennes gjorde de første målingene av lungefunksjonen til spedbarn, bare et par dager etter fødselen. I løpet av 1992 hadde forskerne samlet inn data fra 802 spedbarn. Frem til i dag har disse barna blitt fulgt opp og undersøkt gjennom oppveksten. Hun vil i forbindelse med prisoverrekkelsen gi siste oppdateringer om funn.

Utsatt fra fødsel av

Et tidlig funn var at noen av barna hadde spesielt dårlig lungefunksjon allerede da de var nyfødte, og at disse barna har hatt mye høyere risiko for å utvikle en kombinasjon av astma, høysnue og atopisk eksem, sammenlignet med spedbarn med normal lungefunksjon ved fødsel.

Mer om Kolsprisen