Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL

Nordic Heart Union 2022 : Verdifull erfaringsutveksling på tvers av landegrenser i Norden

Nylig ble det nordiske seminaret Nordic Heart Union 2022 avholdt på LHL-sykehuset Gardermoen. Her presenterte fysioterapeut Ona Eirin Eklund LHLs satsingsprosjekt Hjertekampen.

Pasientorganisasjoner som jobber for hjertepasienter og bedre folkehelse i de nordiske landene møtes annethvert år for erfaringsutveksling, samarbeid og inspirasjon. I år var LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen vertskap og representanter fra Færøyene, Finland, Danmark og Sverige deltok på møtet.

Nordisk seminar

Deltagerne fikk mulighet til å oppleve et feststemt Oslo på 17- 18. mai, før de ble invitert til LHL-sykehuset Gardermoen 19. mai. På agendaen var konsekvenser for pasientforeninger ved pandemien og hvilke fokusområder det jobbes med i de enkelte land.

Erfaringene viser mange likheter mellom landene, men også at forholdene i de enkelte land gjør at arbeidet må løses forskjellig for å fremme en bedre folkehelse.

Det ble vist fram viktige erfaringer innen arbeidsområder som førstehjelp, atrieflimmer og påvirkningsarbeid for en hjertesunn oppvekst for barn og unge. Og Ona Eirin Eklund, fysioterapeut i LHL presenterte LHL store satsingsprosjekt Hjertekampen, sier Kardiologisk sykepleier ved LHL, Mona Seljevoll Tjordal.

Stor interesse for Hjertekampen

– Jeg presenterte Hjertekampen, som er LHL sin folkehelsekampanje 2021/2022. Jeg snakket litt om bakgrunnen for kampanjen, som startet som et digitalt tilbud på grunn av covid 19-pandemien. Hjertekampen ble en videreutvikling av Dam prosjektet «Tren online med LHL – trimprogram for hjerte- og lungesyke og slagrammede» for å følge opp behovet for aktivitet og trening til en sårbar gruppe for å oppveie for uheldige konsekvenser av isolasjon og inaktivitet, sier Eklund.

Jeg opplevde at Hjertekampen ble tatt imot med stor interesse. Ingen av de andre organisasjonene har utviklet lignende kosthold- og treningstilbud.

Ona Eirin Eklund

Videre fortalte hun om innholdet i Hjertekampen-appen, og oppnådd bruk av appen i dag med hele 32 000 nedlastninger. Hun fortalte om spørreundersøkelsen som viser at de som har deltatt opplever at Hjertekampen appen bidrar til motivasjon og inspirasjon til aktivitet. Og at flere opplever en positiv effekt på humøret og økt styrke i aktivitet og i hverdagen. Appen har nådd mange innenfor LHLs medlemsmasse, men også flere i den generelle befolkningen.

– Jeg opplevde at Hjertekampen ble tatt imot med stor interesse. Ingen av de andre organisasjonene har utviklet lignende kosthold- og treningstilbud. De hadde gode oppfølgingsspørsmål til bruken av appen, som kan gjøre LHL enda mer bevisst på den videre bruken og videreutviklingen av Hjertekampen. Noen av landene har startet opp med treningsvideoer mot grupper de organiserer, men ikke utviklet det noe videre.

Det er veldig positivt med idé- og erfaringsutveksling på tvers av landegrensene og at vi kan dra nytte av hverandres kunnskap. Det gir masse inspirasjon.

App

Hjertekampen: gratis app

Bli med på Hjertekampen – en halvtime med trening tre ganger i uka gir deg et sterkere hjerte, mer overskudd og reduserer risikoen for å utvikle alvorlig sykdom.

Verdifullt og nyttig for medlemmer

Ifølge Are Helseth, medisinsk sjef i LHL, har søsterorganisasjonene i Norden tradisjonelt holdt god kontakt og delt på ideer og resultater.

– Det er verdifullt og til nytte for våre medlemmer. På møtet denne gangen gikk vi gjennom erfaringene med covid 19-pandemien. Myndighetene i våre land løste problemene noe forskjellig i første fase. Men når vaksinene kom var det i alle landene stor oppslutning om vaksinering på grunn av høy tillit til helsemyndighetene. Dette bidro til en raskest mulig retur av pandemien hos oss og gjenåpning av samfunnet. Våre pasientgrupper var særlig sårbare under pandemien hvor restriksjoner kom på toppen av selvpålagt sikkerhet som de mest utsatte menneskene allerede praktiserte. Vi snakket mye om strategier for å få aksept for grep og tiltak som hindret markedsføring av usunn mat mot barn og unge. Vi ble videre enige om å fortsette samarbeidet på området for barn og sunn mat. Vi møtes igjen i Finland neste år, avslutter Helseth.