Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL

Svein Golf Helleland tildelt LHLs hedersmerke i gull

LHLs hedersmerke i gull ble fredag tildelt Svein Golf Helleland for hans innsats med oppstarten av Feiringklinikken og hans pionerarbeid og ekstraordinære innsats for hjertesyke.

Hedersmerket består av en medalje i gullforgylt sølv samt jakkemerke og diplom.

– Jeg er overveldet, og står her med respekt og ydmykhet. Det er mange jeg ønsker å dele denne hedersbemerkningen med, understreket Helleland.

Helleland fortalte om sin og Feiringklinikkens historie, og trakk frem et viktig suksesskriterie for LHLs vellykkethet og pasienttilfredshet.

– Har du tatt imot en pasient og hilst på vedkommende så har du et personlig ansvar. Dette er et viktig prinsipp som man må ta med seg videre på det nye sykehuset på Gardermoen. Omdømmet og tillit er gullet i organisasjonen.

Helleland avsluttet med å takke så mye for hedersbevisningen – men mest av alt takket han for årene på Feiringklinikken og i LHL. Han fortalte at han senest dagen før prisutdelingen hadde hatt en arbeidsøkt på Feiringklinikken.