Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL
Online trening

Valget falt på LHLs trimvideoer!

Covid-19 har satt en midlertidig stopp for fysiske treningsgrupper, men det stopper på langt nær treningen. Løsningen for lungerehabiliteringstilbudet ved Haukeland universitetssjukehus ble digital rehabilitering med LHLs digitale trimvideoer!

Treningsvideoene kan være et hjelpemiddel for å opprettholde kontinuitet i treningen i denne perioden, forteller fysioterapeut Åse Iren Steine

Lungerehabiliteringstilbudet ved HUS ble midlertidig ble stengt på grunn av koronaepidemien. Det ble også treningsgruppene for personer med lungesykdom som finnes i Bergen kommune og omegn. Da ønsket fysioterapeutene Katrine Mikkelson og Åse Iren Steine ved HUS å bygge opp nettsidene sine for å nå ut til pasientgruppen med skriftlig informasjon om trening og treningsvideoer. Valget falt på LHLs digitale trimvideoer!

- Når våre vanlige lungerehabiliteringsgrupper ble avbrutt i midten av mars på grunn av korona-situasjonen, så mistet mange deltakere treningstilbudet sitt både ved HUS og i lokale kols-treningsgrupper. Vi ønsker å kunne vise til en oversikt over gode treningsvideoer som pasientene kan benytte i denne perioden når det ikke er treningsgrupper, sier fysioterapeut Åse Iren Steine ved Haukeland Universitetssykehus.

Digital trening i stua

Hun og kollegaen Katrine Mikkelson har kikket på nettet etter aktuelle treningsvideoer som passer sine deltakere.

- Vi har kontaktet de som har laget disse videoene og de har vært positive til at vi benytter deres videoer. Dette gjelder LHL, fysioterapeuter i Stavanger kommune og i Helse Førde. 

Det finnes mange treningsvideoer på nettet, så vi ønsker å lage en lett tilgjengelig oversikt til vår målgruppe. Vi ser for oss at videoene også kan benyttes når koronapandemien er over. Vi har erfart fra tidligere deltakere at de ønsker tilgang til treningsvideoer de kan benytte hjemme. Ikke alle har mulighet til å fortsette i treningsgrupper lokalt etter endt rehabilitering, sier Steine.

Trening er ferskvare!

Steine og Mikkelson tror at mange pasienter blir mer isolert og kan få redusert hverdagsaktiviteten og treningsmengden i disse tider. Men det er utrolig viktig for pasientene å kunne holde treningen ved like.

Treningen er en svært viktig del av behandlingen for personer med kols. Og den er ferskvare.

Treningen bedrer blant annet fysisk kapasitet, reduserer tungpust og bedrer helserelatert livskvalitet. For å oppnå treningseffekt må treningen opprettholdes regelmessig og med en viss intensitet. Og treningsvideoene kan være et hjelpemiddel for å opprettholde kontinuitet i treningen i denne perioden. Trening er hjørnesteinen i lungerehabiliteringen både i koronatid og ellers, og disse videoene vil gi pasientene våre muligheter til å holde treningen vedlike inntil vi kan starte opp med vanlig drift igjen. sier de. 

Prøv ut LHL sin videotrim

Video-trim