Hopp direkte til innhold
Frode Jahren holder tale til LHLs landsmøte 2022
Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen

- Vi står ved et viktig veiskille i LHL

Generalsekretær Frode Jahren vektla i landsmøtetalen at LHL skal skape en bedre hverdag for de hjertesyke, lungesyke, slagrammede, de som sliter med astma, allergi, afasi og alle de pårørende.

Generalsekretæren startet med å reflektere rundt verdenssituasjonen. Om en verden som er mer ustabil og utrygg enn på lenge.

– La meg minne om at også i et folkehelseperspektiv er fred det viktigste. Det er betingelsen for demokrati, stabilitet, ren luft, tilgang til mat, rent vann og legemidler. Har det som skjer i verden rundt oss betydning for LHL? Ja, selvfølgelig har det betydning. Den generelle usikkerheten og økonomiske risikoen vokser. De offentlige budsjettene vil bli trangere. Det har vært klart lenge, men nå vil prioriteringene bli tøffere i årene som kommer.

Veien videre

LHL har de siste årene gradvis funnet nye eiere til våre virksomheter. Utenfor sykehuset har vi nå kun igjen virksomheten vår i Vestfold og Sandvika nevrosenter. Begge virksomhetene har vi varslet at vi kommer til å selge snarlig.

– Da sitter vi igjen kun med rehabiliteringsvirksomheten på sykehuset på Gardermoen. 

Det ble i går lagt fram et utkast til intensjonsavtale mellom LHL og Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg for sentralstyret. Intensjonsavtalen går ut på at LHL og Lovisenberg sammen skal jobbe for at Lovisenberg skal overta LHLs drift på sykehuset på Gardermoen. Det vil si hjerte- og lungerehabiliteringen, hotelldelen og eiendomsselskapet.

– Vi driver ikke sykehus og rehabilitering for å bygge merkevare. Vi driver ikke sykehus eller rehabiliteringsinstitusjoner for å verve medlemmer eller for enkel tilgang til sal eller basseng for lokallaget i nærheten av institusjonen.

Vi driver sykehus og rehabilitering ene og alene for å gi pasientene god behandling. Hvis pasientbehandlingen kan trygges for fremtiden med andre eiere så er det bra.

Hva vil en overtakelse fra Lovisenberg bety for oss i LHL? Det vil enkelt forklart bety at medlemsorganisasjonen ikke eier eller drifter noen behandlingstilbud. Noe som åpner et mulighetsrom som vi ikke har hatt på 4 tiår.

La oss styrke det politiske arbeidet, melde oss på i klimakampen, bygge allianser, bidra mer til forskningen og utvikle nye medlemstilbud. LHL har menneskene, ideene og kunnskapen.

Vi har også solidaritet og handlekraft som skal brukes til å skape en bedre hverdag for de hjertesyke, lungesyke, slagrammede, de som sliter med astma, allergi, afasi og alle de pårørende. Vi skal være der for dem med enkle vår visjon: Et bedre liv.

Se talen her:

Frode Jahrens tale til landsmøte 2022