Hopp direkte til innhold

Advarer mot gift fra e-sigaretter

Ved den danske Giftlinjen mottar de stadig henvendelser fra mennesker som er bekymret etter å ha håndtert nikotinvæsken som brukes i e-sigaretter.

E-sigarettene er et subistitutt for vanlige tobakkssigaretter. De ser ut som vanlige sigaretter, men er laget av aluminium og inneholder ofte små nikotinampuller med “røykevæske”. 

Giftig nikotinvæske

Det kan være farlig å få denne væsken direkte i munnen, på huden eller i øynene. De vanligste forgiftningene skyldes lekkasjer som følge av feilbruk, defekte sigaretter, eller at barn får tak i de små refillflaskene.

Det danske Sundhetsstyrelsen advarer nå om at nikotinholdige røykevæsker bør behandles med stor forsiktighet.

Væsken inneholder, i følge Wikipedia, primært propylenglykol, glyserol og/eller PEG 400, samt flytende nikotin.

Selv om beholderne er små, er dosen med nikotin i én slik beholder svært høy. Spesielt små barn risikerer alvorlig forgiftning og i verste fall døsfall hvis de får i seg væsken. 40-60 mg nikotin i ren form er dødelig dose for en voksen, melder Sundhetsstyrelsen.

Barn blir nysgjerrige på e-sigarettene

– Folk er ikke klar over at de har å gjøre med en potensielt dødelig gift, sier avdelingslege Jon Bang ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital i Danmark til avisen politiken.dk

Han sier at farlige situasjoner oppstår fordi barn trekkes til flaskene med røykevæsken, som ofte er fargerike. Flaskene er produsert i utlandet og har som regel ingen advarsler på etiketten, men heller innbydende bilder av f.eks. frukt. 

Dette kan være symptomer på nitotinforgiftning: 

  • kvalme
  • kaldsvetting
  • oppkast
  • endret hjertefrekvens

Det er ikke tillatt, verken i Norge eller i Danmark, for forretninger å selge eller importere e-sigarettprodukter som inneholder nikotin. Privatpersoner velger da i stedet å handle over det uregulerte internettmarkedet. Dette medfører at produktene ikke gjennomgår de vanlige kontrollene i Norge.

WHO ga ut en rapport i januar 2010 der de konkluderte med at den forskningsbaserte kunnskapen om e-sigarettene foreløpig var liten.

– Den elektroniske sigaretten er ikke bevistført som nikotinerstatningterapi, sa Dr. Ala Alwan, assisterende generaldirektør i WHOs avdeling for ikke-smittsomme sykdommer og psykisk helse. Han fortsatte:

– WHO har ingen vitenskapelig dokumentasjon for å bekrefte produktets sikkerhet og effekt*. 

EU er nå i ferd med å revidere tobakksdirektivet

I den forbindelse er det fremlagt et forslag om at e-sigaretter med mer enn 4 mg nikotin skal klassifiseres som et medisinsk produkt, melder The Independent

Seks-sju telefoner til Giftlinjen per måned

Det er lov for privatpersoner å kjøpe elektroniske sigaretter over internett, men ulovlig å selge de som inneholder nikotin i Norge. Flere salgsaktører har søkt om å få lov til å importere dem til landet, men Helsedirektoratet har foreløpig avslått alle søknader. De mener e-sigarettene ikke er testet ut godt nok.

I Storbritannia bruker rundt én million mennesker e-sigaretter, melder The Guardian. Sundhetsstyrelsen i Danmark anslår at ca 150 000 dansker benytter sigarettene. Mellom seks og sju bekymrede personer henvender seg hver måned til danske Giftlinjen om e-sigarettene. Det er grunn til å tro at også nordmenn bruker disse sigarettene, og Statens institutt for rusmiddelforskning mener at tendensen er økende. Da kan det være klokt å huske at væsken kan være skadelig for både barn og voksne som kommer i direkte kontakt med den.

SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) publiserte den 31. oktober 2013 en rapport om e-sigarettene, les den her

Artikkelen er sist oppdatert 22.10.2015