Hopp direkte til innhold

En god anledning til å stumpe røyken

Denne helgen markeres Verdens tobakksfrie dag. Årlig dør dessverre ca 6 600 nordmenn som følge av tobakksrelaterte sykdommer, som kols og lungekreft.

Stadig færre røyker. Andelen dagligrøykere er halvert i løpet av de siste ti årene og nå er det din tur til å slutte. Siden 1973 er andelen som røyker daglig redusert med nesten 40 prosentpoeng.

I Norge røyker 13 prosent av befolkningen. I tillegg røyker rundt 9 prosent av og til. Det utgjør til sammen rundt 1 million mennesker.

Fastlegen din kan hjelpe deg å slutte. Han eller hun kan komme med gode råd, og rettlede deg innen bruk av legemidler for å slutte å røyke, dersom du trenger det.

Les mer om de positive helseeffektene som røykeslutt har (PDF)

Tobakk er farlig

Mellom 50 og 60 stoffer i tobakk er kreftfremkallende. Mange av dem kommer fra ulike tjæreforbindelser. Nikotin er det avhengighetsdannende stoffet. Tobakk er mer skadelig for kvinner enn for menn. Barn og unge som er utsatt for passiv røyking viser en tydelig reduksjon i av visse kognitive egenskaper, som matte.

Kullosen i tobakk fortrenger surstoffet i blodet. Blodårene trekker seg sammen og man får nedsatt blodsirkulasjon og økt blodtrykk. 2/3 av alle kols-tilfeller stammer fra røyking. Røykere er også i faresonen for hjerteinfarkt og hjerneblødning.

Røyk tar 6 millioner liv per år

WHO har markert verdens tobakksfrie dag hvert år siden 1987. Hensikten er å oppfordre røykere til å avstå fra tobakk i ett døgn, samt å rette internasjonal oppmerksomhet mot tobakkens skadevirkninger.

På verdensbasis dør 6 millioner av tobakksrelaterte sykdommer, som kols, hvert år. WHO anslår dessuten at hele 600 000 mennesker dør grunnet passiv røyking.

Last ned app på mobil eller nettbrett for å slutte å røyke

Du kan også ringe røykesluttelefonen på 800 400 85. Røyketelefonen er en gratis veiledningstjeneste for deg som ønsker informasjon om eller hjelp til å slutte med tobakksprodukter. De som svarer i telefonen har taushetsplikt. 

Lik slutta.no på Facebook