Hopp direkte til innhold

Finansierer forskning på hjerte- og karsykdom

Som et ledd i kampanjen Hjertelig hilsen, har LHL nylig delt ut to millioner kroner til forskning på kvinner og hjerte- og karsykdom.

– Det er viktig for LHL å bidra til å fremme forskning rundt kvinner og hjerte- og karsykdom. Derfor har vi delt ut to millioner kroner til prosjekter innenfor dette området, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Midlene fordelt mellom tre prosjekter.

– Kjønnsspesifikk forskning er nødvendig for fange opp ulikheter, for eksempel knyttet til risikofaktorer. Det ene prosjektet som handler om sammenhengen mellom svangerskapsforgiftning og hjerte- og karsykdom er et godt eksempel, sier Frode Jahren.

Følgende prosjekter har fått tildelt midler:

 1. InnvaDiab III

Forebygging av diabetes og hjerte- og karsykdom hos pakistanske innvandrerkvinner.

Søker er Victoria Telle Hjellset, Post doc./PhD ved Universitet for Miljø- og biovitenskap på Ås og UIO

Tildelt sum kr 1 100 000,-.

InnvaDiab har som hovedhensikt å forebygge type 2-diabetes og hjerte- og karsykdom hos pakistanske innvandrerkvinner ved hjelp av livsstilintervensjoner. Ved å forebygge sykdom hos denne utsatte gruppen, vil man på sikt kunne øke integrering og derved utjevne sosial ulikhet i helse.

Frisklivssentralene rundt i landet etterspør et skreddersydd tiltak for å forebygge sykdom, bedre helse, mestring og livskvalitet hos ikke vestlige innvandrere. InnvaDiab prosjektet vil kunne møte dette.

2. Coronary microvascular function in women with angina pectoris without significant coronary artery stenosis

Søker er Ole Geir Solberg, cand. med, Kardiologisk avdeling Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Tildelt sum kr 500 000,-.

Omtrent to tredjedeler av kvinner med angina pectoris (hjertekrampe) har ikke trange hjertepulsårer (kransårer), men de har likevel økt fare for død og komplikasjoner. Den rådende oppfatning er at årsaken til symptomene er sykdom i hjertets små blodårer, årer som inntil nå ikke har kunnet undersøkes på en enkel måte.

Hjertes kransårer undersøkes med røntgen (koronar angiografi). Ved hjelp av nytt utstyr kan blodtrykk og blodstrøm i hjertes årer undersøkes i forbindelse med angiografi. Dermed kan sykdom i hjertes små blodårer avdekkes. I dette prosjektet vil kvinner som utredes med angiografi for sin angina, også undersøkes med denne nye teknikken for å avdekke småkarsykdom.

Les mer om angina pectoris her.

3. Preeklampsi og kardiovaskulær sykdom: felles genetisk bakgrunn

Søker er Liv Cecilie Thomsen, MD Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, UIB.

Tildelt sum kr 400 000,-.

Svangerskapsforgiftning er en sykdom som utvikles i rundt 5 prosent av alle svangerskap. De kvinner som har gjennomlevet svangerskapsforgiftning, har opptil åtte ganger øket risiko for å få hjerte- eller karsykdom senere i livet sammenlignet med de som har hatt friske svangerskap. Dette tyder på at det er de samme årsakene, hvorav flere er arvelige, som ligger bak utviklingen av begge sykdommer.

Prosjektet skal undersøke arvematerialet hos kvinner som har øket forekomst av svangerskapsforgiftning og hjerte- og karsykdom for å identifisere forandringer i genene som kan føre til at en kvinne utvikler først svangerskapsforgiftning og senere hjerte- og karsykdom.