Hopp direkte til innhold

Flere opp av sofaen!

En million nordmenn vurderer å gå en tur, men de lar det bli med tanken. Myndighetene bør sette av 20 millioner kroner i året for å finansiere en målrettet kampanje for økt fysisk aktivitet, mener blant andre LHL.

– Stillesitting er et nesten like stort helseproblem som røyking. Det må gjøres mer for å motivere flere til å være aktive minst en halvtime om dagen, sier generalsekretærene i Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, LHL og Diabetesforbundet.

 De fire generalsekretærene på tur langs Akerselva i Oslo.

Økt fysisk aktivitet for de over 50

De fire organisasjonene foreslår at myndighetene skal sette av 20 millioner kroner i året i de neste fem årene for å finansiere en langvarig og målrettet kampanje for økt fysisk aktivitet blant voksne over 50 år. Organisasjonene ønsker at kampanjen både skal dreie seg om motivering til aktivitet og konkret tilrettelegging.

Myndighetene kan gjøre mer

– Erfaringene fra tobakksbekjempelse viser at det gir effekt når informasjon og holdningsskaping kombineres med konkrete tiltak som gjør det lettere for folk å gjøre gode helsevalg, sier Anne-Lise Ryel i Kreftforeningen.

Organisasjonene ønsker at kampanjen skal føre til en samfunnsdugnad der både arbeidslivet og frivillige organisasjoner bidrar til gode lavterskeltilbud for fysisk aktivitet og økt motivasjon.

“Dørstokkmila”

– Kommunene kan gjøre mer ved å tilrettelegge for trygge gang- og sykkelveier, svømmehaller og andre mosjonsarenaer for folk flest. Men “dørstokkmila” er også et hinder i folks hoder, som for eksempel at aktivitet de kunne tenke seg ikke monner. Myndighetene må langt sterkere på banen, med drahjelp til folk som ønsker å være mer aktive, sier Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Økt risiko for alvorlig sykdom

I motsetning til hva mange tror, er voksne nordmenn blant de minst aktive i Europa. Bare 20 prosent av oss er i aktivitet minst 30 minutter daglig, slik WHO og norske myndigheter anbefaler. Det er mange potensielt aktive. Hele 76 prosent av de som er minst aktive, ønsker å drive mer regelmessig fysisk aktivitet, men sliter med å omsette disse ønskene i jevnlige hverdagsaktiviteter.

Motivere og legge til rette

– Målet er å få flere potensielt aktive til å bli regelmessig aktive. Da må myndighetene motivere og legge til rette for at det skal bli enklest mulig å komme i gang med, og opprettholde, gode aktivitetsvaner, sier Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet.

– Fysisk inaktivitet øker risikoen for kreft, hjerte- og karsykdom, luftveissykdommer og diabetes. Vi trenger en langt mer aktiv politikk for å få gjort noe med stillesitting som helseproblem, sier Frode Jahren i LHL.

Vi oppfordrer regjeringen til å:

  • Sette av 20 millioner i statsbudsjettet for 2014 til en bred kampanje for fysisk aktivitet.
  • Sette seg mål om å øke andelen som er i daglig fysisk aktivitet, blant voksne over 50 år.
  • Invitere partene i arbeidslivet, kommunene og frivillige organisasjoner til å bidra til kampanjen både med motivasjonsarbeid og konkrete lavterskeltilbud.