Hopp direkte til innhold

God nyhet for blodproppasienter

Ca. 5000 nordmenn får hvert år en form for blodpropp som kalles dyp venetrombose. Fra 15. januar vil disse få tabletten Xarelto (rivaroxaban) på blå resept.

En dyp venetrombose innebærer at en eller flere vener i bena blokkeres av en trombose (blodpropp). Dette hemmer tilbakeføring av blodet til hjertet og gir økt trykk i venene som fører til at væske siver ut og gir hevelse. Betennelsen forårsaker ømt, rødt og varmt bein. Sykdommen forekommer relativt hyppig og risikoen øker med alderen.

Les mer om trombose (blodpropp) her.

Til behandling av dyp venetrombose

På årsbasis anslår Legemiddelverket at én av 1000 nordmenn rammes. Hvis en del av en venetrombose løsriver seg og begynner å vandre i blodbanen, kan den ende i lungene og stoppe til lungearteriene. Store lungeembolier er alvorlig og gir risiko for at pasienten dør. Legemiddelverket har besluttet at Xarelto kan gis med forhåndsgodkjent refusjon til behandling av dyp venetrombose. Middelet kommer også på blå resept for forebygging av tilbakevendende dyp venetrombose og lungeemboli etter akutt dyp venetrombose hos voksne.

En enklere hverdag

Legemiddelverket har sammenlignet effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet med det som frem til nå har vært standard behandling. Resultatet av analysen er at Xarelto er “minst likeverdig” med dagens standard behandling. Legemiddelverket fremhever at nytteverdien ved Xarelto knytter seg spesielt til at det er enkelt for pasienter og helsevesen å administrere. I praksis betyr dette færre kontroller og færre legebesøk, en enklere hverdag for pasientene som slipper injeksjoner, og mindre ressursbruk for helsevesenet.

Også i bruk etter hjerteflimmer

Fra tidligere er det kjent at Xarelto vil fås med forhåndsgodkjent refusjon for forebygging av hjerneslag ved hjerteflimmer fra 1. januar. Legemidlet fra Bayer er i tillegg godkjent for forebyggelse av venøs tromboembolisme (blodpropp) hos voksne pasienter som gjennomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. I EU har midlet nylig blitt godkjent for behandling av lungeemboli.

Teksten er basert på en pressemelding fra Bayer Health Care.

Publisert 02.01.2013