Hopp direkte til innhold

Gode tiltak i Folkehelsemeldingen

LHL er fornøyd med de konkrete tiltakene i Folkehelsemeldingen. Både samarbeid med frivilligheten, merking av mat og barns helse står i fokus.

I Folkehelsemeldingen God helse – felles ansvar, som ble lagt frem av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre 26. april, er utvidet samarbeid med frivillig sektor ett av tiltakene.

– Det er gledelig, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL. Han fortsetter:

– Et nasjonalt kontaktforum om folkehelsearbeid mellom frivillige organisasjoner og Helse- og omsorgsdepartementet vil være en verdifull møteplass. Vi ser frem til å dele kunnskap, utveksle erfaringer og bygge videre på den flotte dugnadsånden som vi har, både i LHL og ellers i det norske samfunnet.

Frivillig sektor spiller en viktig rolle sammen med myndighetene i folkehelsearbeidet. Jahren håper signalene i meldingen vil bidra til bedre rammevilkår for frivillig sektor lokalt.

– Medlemmer i LHL legger ned tusenvis av timer på fritiden for å lede trimgrupper for hjerte- og lungesyke rundt i hele landet. Andre frivillige organisasjoner bidrar på andre måter. Et godt og praktisk folkehelsetiltak fra myndighetenes side kan være at frivillige organisasjoner som driver med likemansbasert treningsarbeid slipper å betale for bruk av lokaler og basseng, sier Frode Jahren.

Valgene i matbutikken er viktige

Meldingen tar også opp matmerking, og regjeringen ønsker å skjerpe inn krav til merking av næringsinnhold og opprinnelse. Næringsdeklarasjonen skal gi informasjon om innhold av energi, fett, mettet fett, karbohydrater, sukkerarter, protein og salt.

– Dette støtter vi. For å foreta sunne valg i matbutikken, må folk raskt kunne orientere seg om hva en matvare inneholder, og de må lett kunne sammenlikne to matvarer mot hverandre, mener Frode Jahren.

– Bedre merking vil gjøre “jobben” lettere og hverdagen sunnere for forbrukerne, mener han.

Godt faktagrunnlag, også utenfor hjemmet

– Det er også en god idé å invitere serveringsnæringen til samarbeid om innføring av merking av energi- og næringsinnhold for mat- og drikkevarer på serveringssteder, sier Frode Jahren.

– At forbrukerne får et godt faktagrunnlag for selv å vurdere hvilken mat de bør velge, basert på fakta om fett, salt, protein og karbohydrater, vil gjøre det enklere å velge hjertevennlig kost, også på spisesteder, mener Frode Jahren.

Barns ernæring, aktivitet og helse

Blant barn og unge har det vært en jevn økning i andelen med overvekt de siste 30 årene. I følge Folkehelseinsituttet er ca. 16 % av åtteåringene i Norge overvektige. Derfor mener LHL er det bra at det skal opprettes et nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehager og skoler. Dette er en god investering i fremtidig folkehelse.

LHL ønsker også en sterkere satsning på skolehelsetjenesten velkommen og trekker fram mer fysisk aktivitet i skolen som et viktig tiltak.