Hopp direkte til innhold

Kjernejournal innføres i Trondheims-området

Blir du akutt syk, trenger helsepersonell rask tilgang til helseopplysningene dine. Kjernejournalen vil inneholde de viktigste opplysningene.

Kjernejournal er en ny, elektronisk løsning som samler viktige opplysninger om helsen til den enkelte innbygger på ett sted. Til høsten skal kjernejournal prøves ut i pilotkommunene:

  • Trondheim
  • Melhus
  • Malvik
  • Klæbu

Kan redde liv i akuttsituasjoner

I dag har du én journal ved hvert sted du har fått behandling. Hvis du trenger helsehjelp raskt, vil helsepersonell ofte ikke ha tilgang til opplysninger om deg. Dette er spesielt uheldig i en akutt situasjon.

De fleste døgnopphold på sykehus er ikke planlagt. Informasjon om pasienten er da ikke sendt i forkant. Verdifull tid kan gå med til å lete etter viktige opplysninger om legemiddelbruk og helsetilstand.

Kjernejournal skal bedre dagens situasjon. Viktige helseopplysninger blir samlet i kjernejournalen, som helsepersonell får tilgang til på en rask og sikker måte.

Kjernejournal prøves ut fra august

De som er folkeregistrert i en av pilotkommunene, får sin egen kjernejournal i august. Det skjer automatisk.

Kjernejournalen til den enkelte fylles gradvis med informasjon. I august blir personopplysninger lagt inn. Etterhvert som du henter reseptpliktige legemidler på apoteket, blir disse også registrert.

Du kan logge deg inn i din egen kjernejournal og registrere navn på personer du ønsker skal kontaktes i en akutt situasjon. Du kan også registrere eventuelle behov for tolk eller om du er døv, blind med mer.

Helsepersonell bruker kjernejournal fra november

Fra november blir kjernejournal tilgjengelig for helsepersonell i pilotkommunene: fastlegene og Legevakta, samt Mottaksavdelingen og AMK-sentralen ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Kjernejournal inneholder da flere opplysninger: Navn på fastlege, samt hvor og når man tidligere har vært på sykehus eller hos andre spesialister. Du kan selv kan legge inn flere opplysninger, se hva som er registrert og se hvem som har gjort oppslag i kjernejournalen.

I samråd med pasienten kan legen registrere kritisk helseinformasjon. Dette er informasjon som er viktig for å gi riktig behandling, f. eks. opplysninger om implantater eller alvorlige allergier.

Helsepersonell kan bare gjøre oppslag i kjernejournalen ved tjenstlig behov, altså i forbindelse med at du får helsehjelp.

Reservasjon og sperring

Alle kan når som helst reservere seg fra kjernejournal. Det innebærer at opplysningene blir slettet fra kjernejournalen og at nye opplysninger ikke samles inn. Reservasjonen påvirker ikke de journalene du har hos fastlegen eller andre steder.

Alternativt kan du beholde kjernejournalen, men reservere deg mot innlogging via Internett. Da kan du ikke se din egen kjernejournal, men den blir tilgjengelig for helsepersonell i et lukket nett.

En annen mulighet er å sperre hele eller deler av kjernejournalen slik at helsepersonell må spørre deg om samtykke for å se opplysningene.

Mer informasjon

Mer informasjon finnes på den offentlige helseportalen.

Du kan også ringe tlf: 800 43 573.

Informasjon rettet mot helsepersonell finner du her.