Hopp direkte til innhold

Kolssituasjonen krever handling

– Kols har blitt den nye folkesykdommen. Nå må politikerne ta dette på alvor, krever generalsekretær i LHL, Frode Jahren.

Rundt 370 000 nordmenn har kols. Omtrent 150 000 av disse har sykdommen uten å være klar over det. Antallet kolstilfeller øker med ca 20 000 i året.

En forsømt pasientgruppe

Årlig dør ca 2 000 mennesker i Norge av sykdommen. Ifølge WHO vil kols bli den tredje viktigste dødsårsaken internasjonalt innen 2030.  

– Mange av de som rammes har en tøff hverdag og gjennomgår store smerter og lidelser. Fram til nå har dette vært en forsømt pasientgruppe, påpeker Jahren.

Håpet på en ny kolsstrategi

I dag avga Stortingets helse- og omsorgskomite innstilling til representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie og Sonja Irene Sjøli om en ny kolsstrategi (Dokument 8:146 S (2011–2012)).

– Vi er glad for at Høie og Sjøli har tatt opp kols på denne måten, og vi er svært glad for merknader fra en enstemmig komite. Nå forventer vi at politikerne følge opp med konkrete tiltak og gjennom kommende budsjetter. Vi hadde imidlertid håpet at komiteen også kunne samle seg om en ny kolsstrategi, og er skuffet over at forslagsstillerne ikke fikk tilslutning til det, sier Jahren.

Politisk unnfallenhet

LHL har allerede tatt opp den alvorlige situasjonen med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

– Også statsråden har vist at han er opptatt av kols, så nå må stortingspolitikere og politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet sette seg ned ved samme bord og bli enig. Syke mennesker må slippe å lide for politisk unnfallenhet. Vi krever handling nå, sier Jahren.

LHL krever:

  • Konkrete tiltak for tidlig diagnostisering av kolssyke (tilbud om lungefunksjonstest til alle røykere over 35 år).
  • Et bedre behandlings- og rehabiliteringstilbud for kolspasienter.
  • Satsning på oppfølging og rehabilitering i kommunene, der hver kommune bør ha sykepleier med lungespesialisering.
  • Styrke rekrutteringen av lungeleger.
  • Etablere tilbud med palliativ behandling for kolspasienter.
  • Informasjonskampanje om kols.
  • Økte bevilgninger til forskning.
  • Opprette et nytt kolsråd.

For kommentarer, kontakt generalsekretær Frode Jahren, mobil 911 31 944.