Hopp direkte til innhold

Landsmøte om sykehusetablering

Lørdag 5. oktober 2013 samles landsmøtet i LHL for å ta stilling til planene om et nytt sykehus på Gardermoen.

Planene er at det nye sykehuset skal bli et nytt nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke, hvor LHL samlokaliserer dagens aktiviteter fra Feiringklinikken for hjertesyke og Glittreklinikken for lungesyke.

Det foreslås også at LHL skal kunne gi tilbud på områder som kreft, livsstil, smerte og elektiv kirurgi.

Fremtidens sykehus

Sykehuset blir på 31 000 kvadratmeter. Byggestart blir i 2015, og det skal stå klart i 2017. Prosjektet karakteriseres som framtidens sykehus, og skal ha faglig kvalitet og fornøyde pasienter som kjerneverdier. Intensjonen er at det skal bli et forbildeprosjekt for universell utforming, miljø, energi og inneklima.

Det er eiendomsutvikler Aspelin Ramm Eiendom AS som skal bygge sykehuset, mens LHL skal leie lokaler til sine tilbud. Prosjektet har en kostnadsramme på over en milliard kroner.

Mulighetsstudie gjennomført

Til grunn for innstillingen til landsmøtet ligger tidligere vedtak i LHL: LHLs 23. ordinære landsmøte i oktober 2011 vedtok en offensiv strategi med forventning om nye tilbud og en enda mer sentral rolle i spesialisthelsetjenesten.

LHL Helse vedtok i 2012 en strategi som fulgte opp eiers føringer. Det ble utført en mulighetsstudie høsten 2012 der muligheter og forutsetninger for bygging av et nytt sykehus ved Gardermoen ble analysert. På bakgrunn av studien vedtok landsstyret i januar 2013 at planer for et nytt sykehus skulle utredes.

Prosjektet blir grundig presentert

Under landsmøtet vil delegatene og øvrige som er til stede få en grundig presentasjon av prosjektet. Administrerende direktør Olav Ulleren i LHL Helse AS vil innlede om prosjektet. Arkitekt MNAL Johannes Eggen fra Nordic Office of Architecture orienterer om sykehusbygget.

Representanter for Aspelin Ramm Eiendom AS og brødrene Furuseth vil belyse tomteområdet. Styreleder Inge Dolve i LHL Eiendom Holding tar for seg bygningsmassen på Feiring og Glittre før generalsekretær Frode Jahren legger fram sentralstyrets innstilling til vedtak.

Landsmøte kan avgjøre ethvert spørsmål

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og kan avgjøre ethvert spørsmål innenfor LHL, og dets vedtak er bindende for hele organisasjonen. Landsmøtet består av en utsending fra hvert lokallag og en utsending fra hvert fylke, samt landsstyret og kontrollkomiteen.

I landsmøtet har lokallagenes og fylkenes valgte utsendinger stemmerett. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er meddelt i innkallingen.

Det ekstraordinære landsmøte avholdes lørdag 5. oktober på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen, og åpner kl 12:30.