Hopp direkte til innhold

LHL ønsker kraftigere lut mot tobakk

– Tobakkskadeloven Stortinget har vedtatt er ikke streng nok, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

– LHL ønsker en enda strengere tobakkskadelov enn den som Stortinget vedtok tidligere i april. Blant annet mener vi det er nødvendig å ha 20 års aldersgrense for kjøp av tobakksvarer, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Jahren etterlyser at regjeringen tidfester når den vil ha et tobakksfritt samfunn. 

Ingen født etter 2000 skal røyke

– Det er gledelig at bare én av fem er dagligrøykere, men det må kraftige tiltak til for å få et samfunn uten tobakk. Regjeringen bør ha en målsetting om at dagens barn blir en røykfri generasjon. Det bør jobbes målrettet for at ingen som er født etter 2000 skal begynne å røyke.

LHL ønsker også sterkere vern mot passiv røyking i barnehager, skoler og helseinstitusjoner.

Her kan du lese Tobakkskadeloven med de siste endringene.

Gode rollemodeller for barna

– Vi mener lovgiver ikke går langt nok på dette punktet. Vårt prinsipielle standpunkt er at det skal være tobakksforbud i arbeidstiden for ansatte i helsesektoren, i barnehager, skole, for barnevernsansatte og for andre som jobber med barn. Dette har ikke minst en normativ betydning. Lærere og andre som jobber med barn må være gode rollemodeller, sier Jahren.

Publisert 19.03.2013  Oppdatert 06.12.2013