Hopp direkte til innhold

LHL ønsker kraftigere lut mot tobakk

– Tobakkskadeloven Stortinget har vedtatt er ikke streng nok, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

– LHL ønsker en enda strengere tobakkskadelov enn den som Stortinget vedtok tidligere i april. Blant annet mener vi det er nødvendig å ha 20 års aldersgrense for kjøp av tobakksvarer, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Jahren etterlyser at regjeringen tidfester når den vil ha et tobakksfritt samfunn. 

Ingen født etter 2000 skal røyke

– Det er gledelig at bare én av fem er dagligrøykere, men det må kraftige tiltak til for å få et samfunn uten tobakk. Regjeringen bør ha en målsetting om at dagens barn blir en røykfri generasjon. Det bør jobbes målrettet for at ingen som er født etter 2000 skal begynne å røyke.

LHL ønsker også sterkere vern mot passiv røyking i barnehager, skoler og helseinstitusjoner.

Her kan du lese Tobakkskadeloven med de siste endringene.

Gode rollemodeller for barna

– Vi mener lovgiver ikke går langt nok på dette punktet. Vårt prinsipielle standpunkt er at det skal være tobakksforbud i arbeidstiden for ansatte i helsesektoren, i barnehager, skole, for barnevernsansatte og for andre som jobber med barn. Dette har ikke minst en normativ betydning. Lærere og andre som jobber med barn må være gode rollemodeller, sier Jahren.