Hopp direkte til innhold

Meld fra om bivirkninger på nettet

Nå kan du kan selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett.

Bivirkninger er uønskede virkninger som legemidler kan ha. Ubehag eller andre symptomer du merker når du tar legemidler kan være bivirkninger, men de kan også være forårsaket av sykdom.

Du kan både melde ifra om bivirkninger for deg selv og på vegne av dine nærmeste.

Det er nok at du mistenker at en bivirkning har sammenheng med legemidlet du bruker. Legemiddelverket er spesielt interessert i at du melder bivirkninger som du opplever som plagsomme eller som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Slik gjør du det! 

Ved hjelp av meldeskjema på nettet kan du melde bivirkninger til Legemiddelverket.

Meldeskjemaet ligger i Altinn og krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID (MinID, BankID, Commfides eller Buypass) via ID-porten. Dette sikrer at uvedkomne ikke får tilgang til dine opplysninger.

Her kan du lese mer om hvordan du får elektronisk ID.

Lege, tannlege og farmasøyt på apotek kan også melde bivirkninger på dine vegne, gjennom et eget meldesystem for helsepersonell. Det er ikke nødvendig å melde bivirkningen på nytt, dersom du vet at helsepersonell allerede har meldt på dine vegne.

Hvilke legemidler omfattes av ordningen?

Du kan melde bivirkninger av alle legemidler som er godkjent i Norge, både legemidler som du har fått på resept og reseptfrie. Bivirkninger av naturmidler, kosttilskudd (helsekost) og kosmetiske produkter må meldes via lege, farmasøyt på apotek eller tannlege.

Bivirkninger av legemidler hos dyr må meldes via veterinær.

Hvilken type informasjon skal gis?

Meldingen din er anonym, men du må likevel gi opplysninger om fødselsdato, initialer, kjønn og bostedsfylke. I tillegg blir du bedt om å beskrive din legemiddelbruk, bivirkningen(e) og andre relevante opplysninger.

Svært få felter i skjemaet må fylles ut, men du øker nytten av meldingen ved å fylle ut alle relevante felter. Det er viktig å ta seg tid til å fylle ut så mye som mulig.

Du bør ha pakningene til legemidlene du bruker foran deg når du skal fylle ut meldeskjema.

Hva blir gjort med meldingen?

Din melding vil bli vurdert sammen med andre meldinger i arbeidet for å gjøre legemiddelbruk tryggere. Ved behov vil pakningsvedlegget oppdateres med ny bivirkningsinformasjon. Din melding kan også gi ny kunnskap om hvordan bivirkninger påvirker pasienters legemiddelbruk og livskvalitet.

Fastlegen din og apoteket kan svare på spørsmål om bivirkninger. Du bør alltid ta kontakt med lege eller eventuelt legevakt dersom du opplever bivirkninger du opplever som plagsomme eller alvorlige. 

Les alltid pakningsvedlegget før du begynner med en ny medisin, så du kjenner til de bivirkningene og er klar over på symptomene. 

Her kan du melde bivirkninger (krever innlogging med MinID, BankID, Commfides eller Buypass).