Hopp direkte til innhold

Nye blodfortynnende på blå resept

Nye antikoagulasjonsmidler er nå tilgjengelig på forhåndsgodkjent refusjon. For mange vil disse være gode alternativer til warfarin (Marevan), men de stiller høyere krav til at pasienten følger behandlingen nøye.

Hver dag bruker rundt 60 000 pasienter warfarin (Marevan). Det tilsvarer rundt 1,2 prosent av befolkningen. Warfarin er et velkjent og velprøvd blodfortynnende medikament som har vist seg å være svært viktig i forebyggingen av blant annet blodpropp til lungene og hjerneslag.

Samtidig er det et utfordrende legemiddel som krever tett oppfølging fra lege for å sikre stabile INR-verdier. Mange pasienter syns det er tungvint med de regelmessige INR-målingene, og at de hele tiden må passe på hva de spiser og drikker.

Enklere i bruk

For mange vil derfor de nye antikoagulantene være et etterlengtet alternativ. For visse pasientgrupper har de nye medikamentene vist seg å være like effektive i å beskytte mot blodpropp som warfarin, og de ser også ut til å være forbundet med færre blødningskomplikasjoner.

Mens dosering av warfarin varierer fra person til person, og påvirkes av ulike matvarer, andre medikamenter og sykdommer, gis de nye antikoagulantene i faste standarddoser. I tillegg slipper man også de regelmessige INR-målingene hos legen.

Større krav til oppfølging

På samme tid forteller Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk til Dagens Medisin at han er bekymret for etterlevelsen ved de nye medisinene. Når legen ikke lenger kontrollerer INR-verdiene til en pasient kan man heller ikke vite med sikkerhet om pasienten tar medisinene sine. Dette stiller høyere krav både til legens oppfølging og til pasientens evne til å følge legens anbefaling. 

De nye antikoagulantene har kortere virketid enn warfarin, og taper dermed raskere effekt. Dersom en pasient glemmer å ta medisinen sin (underdosering), betyr det at den blodfortynnende effekten mer eller mindre er borte neste dag og pasienten kan risikere å få en blodpropp. I motsatt tilfelle, ved å ta for mye medisin (overdosering), kan pasienten få en blødning.

Det er derfor ekstra viktig å ta tablettene til fastsatt tid hver dag, ikke hopp over doser og ikke slutt å ta medisinen dersom dette ikke er avtalt med lege.

Apotekforeningen har i samarbeid med Statens Legemiddelverk nylig utarbeidet en ny prosedyre for god informasjon til alle som starter med de nye antikoagulantene. Farmasøytene på apotekene vil fra 1. februar tilby rådgivning til alle pasienter som skal starte med de nye blodfortynnende legemidlene.  

Fordeler og ulemper

Hovedutfordringen fremover blir å avgjøre hvem som skal få de nye antikoagulentene, og hvem som bør fortsette med warfarin. Oppstart med de nye blodfortynnende igangsettes av behandlende lege etter en nøye vurdering av indikasjoner, dosering, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner i forhold til den enkelte pasient.

Det er ingen grunn til at pasienter som er velregulert på warfarin og har stabil INR-verdi skal bytte legemiddel. De regelmessige INR-målingene sikrer tett dialog med legen. Det er særlig viktig for pasienter som glemmer å ta medisinen sin.

For de som eventuelt skal bytte fra warfarin er det svært viktig å følge legens instrukser, og være oppmerksom på ikke å bruke dobbelt opp.

Publisert 05.02.2013  Oppdatert 09.12.2013

Kilder

  • Dagens Medisin
  • Statens Legemiddelverk
  • Helsedirektoratet
  • Det Nytter (nr. 3 - 2012)