Hopp direkte til innhold

Pradaxa skal ikke tas av pasienter med kunstig hjerteklaff

Pasienter som har gjennomgått aorta- eller mitralklaffekirurgi, og som har fått kunstig hjerteklaff, skal ikke ta Pradaxa.

Pasienter som har gjennomgått aorta- eller mitralklaffekirurgi, og som har fått kunstig hjerteklaff, skal ikke ta Pradaxa.

Man har tidligere håpet at nye antikoagulanter som Pradaxa (virkestoff: dabigatran) kunne gjøre livet lettere for pasienter med kunstig hjerteklaff.

Men en studie som er publisert i New England Journal of Medicine, og som dessuten ble presentert på kongressen til European Society of Cardiology i Amsterdam denne uken, konkluderer med at Pradaxa ikke er trygt å ta for denne gruppen. 

Pradaxa-brukerne fikk blodpropp

Målet med studien var å se om Pradaxa kunne gjøre like god eller bedre nytte for pasienter med kunstig hjerteklaff. 

Studien ble stanset før tiden, bl.a. fordi hjerneslag forårsaket av blodpropp forekom hos 5 % i Pradaxa (dabigatran)-gruppen, mot ingen i gruppen som fikk warfarin.

Standard behandling er fortsatt Marevan

Pasienter med kunstig hjerteklaff må derfor fortsatt behandles med Marevan (virkestoff: warfarin), noe som er vanlig praksis i dag.

Alt i desember 2012 besluttet The European Medicines Agency  at antikoagulanten Pradaxa ikke skulle gis til pasienter med kunstige hjerteklaffer med behov for antikoagulasjon. Bakgrunnen for dette vedtaket var informasjon som kom frem i denne omtalte studien. 

Her kan du lese studien i sin helhet. 

Studien var finansiert av Boehringer Ingelheim, som produserer Pradaxa.

Publisert 05.09.2013  Oppdatert 20.11.2013