Hopp direkte til innhold

Rene hender gir færre infeksjoner

I Norge får omtrent sju prosent av pasientene infeksjon mens de er på en helseinstitusjon. Du som er pasient eller pårørende kan bidra til å stoppe dette.

Infeksjoner man pådrar seg under opphold ved helseinstitusjoner er verdens hyppigste komplikasjon i tilknytning til helsetjenester. Husker du som er ansatt, pasient eller på besøk å vaske hendene både før du går inn på pasientrommet, og etter å har vært der, kan liv reddes.

I tillegg er det naturligvis sentralt å ha gode rutiner for håndvask etter toalettbesøk, før du skal lage mat eller spise. Bruk såpe og varmt vann.

37 000 dødsfall i EU per år

Det et beregnet at rundt fire millioner pasienter årlig pådrar seg en infeksjon relatert til manglende håndhygiene i EU. Og antall dødsfall som oppstår i direkte tilknytning til disse infeksjonene er beregnet til ca 37 000 i EU. I Norge har vi ingen tall på dødelighet knyttet til slike infeksjoner.

Pasienter og eldre mennesker er spesielt sårbare for infeksjoner. Det er derfor viktig å unngå smittespredning og infeksjoner på sykehus og sykehjem.

Vask og desinfiser hendene korrekt!

Det er viktig å bruke såpe og varmt vann ved håndvask. Og ta deg tid til å gni hendene godt både på over- og undersiden. Husk også å vaske deg mellom fingerene, dette gjør du enklest ved å folde hendene halvveis mens du vasker hendene. Vask også tommelen og under neglene!

WHO anslår at du skal bruke mellom 40 og 60 sekunder på håndvasken. Bruk et papirhåndkle for å stenge av vannet når du er ferdig. Du skal ikke ta på kranen etter å ha vasket hendene, for der kan det forekomme bakterier.

Her kan du se en PDF med korrekt fremgangsmetode for håndvask. 

Alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel er et godt alternativ dersom du ikke er i nærheten av en vask. Også her er det viktig å komme til mellom fingrene og på begge sider av hånden, samt å bruke god tid (20-30 sekunder). Er hendene tørre etter 10-15 sekunder, har du trolig brukt for lte hånddesinfeksjonsmiddel.

På denne PDF-en kan du se hvordan du korrekt bruker alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Av med klokke og ringer

I doktorgraden “Mellom viten og vilje – en studie om smitterisiko, adferd og holdninger knyttet til fingerringer blant helsearbeidere” av  Mette Fagernes, kommer det frem at helsearbeidere med ring på fingeren oftere har tarmbakterier på hendene enn de uten ring. Det er derfor vesentlig at helsepersonell går uten ringer for å redusere smittespredning på helseinstitusjoner. 

Ullevål universitetssykehus har tidligere undersøkt forekomsten av bakterier på ringene og klokkene til noen av de ansatte. På én giftering, ble det funnet over 70 bakteriekolonier, blant annet gule stafylokokker. På armbåndsuret ble det funnet over 80 bakteriekolonier, blant annet hvite stafylokokker.

Helsepersonell kan med andre ord enkelt bidra til å redusere smittespredningen på helseinstituasjoner i Norge. Lar du smykkene bli hjemme, tar du heller ikke med deg smitten hjem til din egen familie.

• Les også: Jålete pleiere gjør pasienter syke