Hopp direkte til innhold

Sikrere flyreise for kols-pasienter

Med sitt funn av enkel metode for testing, har Glittreklinikkens (nå LHL-sykehuset Gardermoen) Anne Edvardsen gjort det lettere for kolspasienter å fly.

Fordi lufttrykket i kabinen reduseres når flyene er i lufta, opplever mange kolspasienter at de får pusteproblemer på flyreiser. Bioingeniør Anne Edvardsen på Glittreklinikken (nå LHL-sykehuset Gardermoen) har funnet en enkel metode for å teste hvilke personer som trenger ekstra oksygentilførsel under reisen. Denne uken forsvarte hun doktorgraden med tema "Opp i det blå med kols". Forskningen er finansiert med Extramidler.

Les mer om kols her.

Det oppleves svært ubehagelig å få pusteproblemer i en flykabin. Det har vært antatt at pusteprobleme hadde sammenheng med lavt oksygeninnhold i blodet. Gjennom forsøk fant Anne Edvardsen at pusteproblemene var uavhengig av lavt oksygeninnhold i blodet.

Hun har konstruert og testet en metode basert på pulsoksymetri i hvile og under gange for å forutsi behov for ekstra oksygen. resultatene av Edvardsens avhandling: "COPD and air travel" er nå inkludert i internasjonale retningslinjer for pasienter som skal reise med fly.

Les mer om forskningen til Anne Edvardsen.

Har du spørsmål om kols?

Kolslinjen er en landsdekkende informasjonstelefon for pasienter, pårørende og andre. Kolslinjen bidrar med informasjon, råd og veiledning om hvordan man kan leve best mulig med kols i hverdagen.

Når du ringer Kolslinjen, får du snakke med kvalifiserte sykepleiere som har lang erfaring i å jobbe med lungesyke. Samtalen er taushetbelagt.

Ring gratis på tlf. 800 89 333.

Kolslinjen er åpen:
Mandag til onsdag: 11.00 – 15.00
Torsdag: 15.00 – 20.00