Hopp direkte til innhold

2014

 

Krever handling for bedre Oslo-luft

Luftkvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør kort tid etter dager med ekstra høy luftforurensning, viser en...

LHL-klinikkene Feiring 25 år

Landets nest største hjertesenter er 25 år. På disse årene har det blitt gjennomført mer enn 70 000 hjerteundersøkelser og over 50 000 hjertebehand...

Samtale om medisiner på apoteket

Skal du begynne med nye hjerte- og karmedisiner, kan du nå få tilbud om oppfølgingssamtaler på visse apoteket. Dette er et forskningsprosjekt som...

Mer allergi enn tidligere?

Du har kanskje tenkt over det du også? Langt flere enn "i gamle dager" har pollenallergi, astma og eksem. Karin C. Lødrup Carlsen, overlege og...

Økt innsats på kar- og lungeområdene

LHL, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, har vedtatt å forsterke sitt engasjement for mennesker med kar- og lungesykdommer, og blir nå en...

LHLs ærespris til HUNT og Tromsøundersøkelsen

Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) og Tromsøundersøkelsen står sentralt i folkehelsearbeidet i Norge. – Gjennom disse undersøkelsene får vi...

Den store sluttedagen

Tenker du på å slutte å røyke og snuse? Bli med på den store sluttedagen i 24. oktober!

Feiring utførte flest bypass-operasjoner i 2013

Ifølge Norsk hjertekirurgiregisters årsrapport for 2013 ble det utført 529 koronar bypass-operasjoner ved LHL-klinikkene Feiring. Til sammenligning...

Hvordan bli kvitt slim i luftveiene?

Har du kols er det sannsynlig at du har økt slimproduksjon i lungene. Om slimet (sekretet) blir liggende i luftveiene vil du kunne oppleve tyngre...

Nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, skal gi pasientene et enda bedre tilbud og behandling til flere. Derfor samlokaliseres LHL-klinikken...

LHL har solgt Glittre-eiendommene

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, har solgt eiendommene «Glittreklinikken» og «Gamle Glittre» i Nittedal til en kjøpergruppe bestående...

Brosjyre om legemiddelbruk

Feil legemiddelbruk er et stort helseproblem, og effekten og bivirkninger av forskjellige medisiner varierer fra pasient til pasient. Det er derfor...

LHL-klinikkene Feiring og Glittre best ut i stor undersøkelse

LHL-klinikkene Feiring og Glittre er blant sykehusene som kommer best ut i spørreundersøkelsen om pasienteres erfaringer med norske sykehus i 2013.

Tobakksfri hverdag for barn og unge

I disse dager kommer barn og unge tilbake til barnehage og skole. LHL er svært fornøyd med at de vender tilbake til et hverdagsmiljø som fra 1. jul...

Ikke slutt med Pradaxa uten å snakke med lege

Så langt er det ingen endringer i anbefalingene i bruken av Pradaxa og liknende legemidler. Ikke slutt med blodfortynnende uten å snakke med legen...

Innstramming i røykeloven

1. juli strammes røykeloven ytterligere inn. Frode Jahren, generalsekretær i LHL, håper tiltakene blant annet vil bidra til at færre unge begynner ...

Folkehelsens plass i programarbeidet

Kommunene har en viktig rolle i folkehelsearbeidet, og LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, ber fylkespartier og kommunepartier være...

Ønsker mer oppmerksomhet på hjertesvikt

Omtrent to prosent av befolkningen, og ti prosent av alle over 75 år, lider av kronisk hjertesvikt. Sykdommen kan oppstå plutselig, men det mest...

Depresjon kan øke risikoen for hjertesvikt

Forskning viser at depresjon kan øke risikoen for hjertesvikt. Moderat til alvorlig depresjon er knyttet til hele 40 % høyere risiko i løpet av 11...

Ny kolsmedisin på blå resept

Pasienter med kols kan nå få en ny type medisin på blå resept. Ultibro Breezhaler inneholder to ulike medikamenter i samme inhalator, og de fleste...

Kampen mot tuberkulose fortsetter

Verdens tuberkulosedag markeres mandag 24. mars. WHO retter oppmerksomheten mot multiresistent tuberkulose og tuberkulosesyke som ikke får...

På tur med oksygen

Nina Tvedten og hennes mann Atle Berntsen har lenge ønsket å fortelle om erfaringene med å reise med oksygen. Atle Berntsen har lungefibrose og er ...

Stillesitting knyttet til nedsatt funksjonsevne hos eldre

En stillesittende livsstil ser ut til å være en uavhengig risikofaktor for nedsatt evne til å utføre hverdagslige aktiviteter.

Skjerpede EU-regler om tobakksprodukter

EU-kommisjonen ønsker å innføre et nytt og strengere regelverk for sigaretter og tobakk. De nye reglene innebærer blant annet grafiske advarsler bå...

Risiko for hjerte- og karsykdom øker etter sinneutbrudd

Forskere har nå undersøkt sammenhengen mellom sinne og hjerte- og karsykdom. De konkluderer med at det i de to første timene etter et sinneutbrudd,...

Intervalltrening positivt for hjertetransplanterte

Doktorgradsavhandling viser at intervalltrening har mange positive effekter for friske, stabile hjertetransplanterte.

LHL krever handling fra regjeringen

Forskning viser at røyking skaper norsk klasseskille. Nå må regjeringen ta dette på alvor og få en politikk på området, mener LHL.

Kopimedisin blir enda rimeligere

Det er penger å spare på å velge en kopimedisin fremfor et originalpreparat når du henter ut en resept på apoteket. Satsene ble justert ved nyttår.