Hopp direkte til innhold

Innstramming i røykeloven

1. juli strammes røykeloven ytterligere inn. Frode Jahren, generalsekretær i LHL, håper tiltakene blant annet vil bidra til at færre unge begynner å røyke.

Det blir tobakksforbud i barnehagers lokaler og uteområder, tobakksfri skoletid for alle elever i grunnskolen og videregående, samt forbud mot å opprette særskilte røykerom. Alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og inngangspartier til både offentlige og private helseinstitusjoner skal være røykfrie.

– Dette er viktige skritt videre på veien mot er røykfritt samfunn, sier Jahren,

Alle elever får rett til et tobakksfritt miljø når det nå innføres tobakksfri skoletid. Både røyk og snus blir forbudt i skoletiden. For elevene gjelder tobakksforbudet både på og utenfor skolens område. For skolens ansatte gjelder forbudet i skolens lokaler og uteområde, men ikke utenfor skolens område. Det samme gjelder for ansatte i barnehager. Et tobakksfritt skolemiljø er en forutsetning for en sunn og frisk skolehverdag.

– Om vi virkelig ønsker at våre barn og unge ikke skal begynne å røyke må vi voksne gå foran som gode forbilder. Barnehagepersonale og lærere er alle rollemodeller for våre barn, og da vil det bety mye at de ikke røyker og snuser der barna våre er store deler av dagen. Selv om de har lov til å røyke utenfor skolens/barnehagens område, oppfordrer vi i LHL også ansatte til å avstå fra å røyke i nærheten, sier Jahren.

Jahren mener det er bra at snus er inkludert i forbudet. Blant unge er snusbruk mer vanlig enn sigaretter. Hele 26 prosent menn og 13 prosent kvinner mellom 16 og 24 år snuser daglig.

– Selv om snus ikke har den samme helsefaren for lungesykdommer som tobakksrøyk, er det uheldig at det brukes i så stort omfang blant unge. Snusbruk gir høyere risiko for både kreft og hjerte/karsykdom, sier Jahren.