Hopp direkte til innhold

Kampen mot tuberkulose fortsetter

Verdens tuberkulosedag markeres mandag 24. mars. WHO retter oppmerksomheten mot multiresistent tuberkulose og tuberkulosesyke som ikke får tilstrekkelig helsehjelp.

Det er anslått at 8,6 millioner mennesker blir tuberkulosesyke hvert år, og WHO regner med at en tredjedel av dem ikke får nødvendig hjelp av helsevesenet. De får ikke riktig medisinsk behandling, og mange bor i verdens fattigste og mest sårbare samfunn.

Nesten 500 000 mennesker ble syke med multiresistent tuberkulose (MDR-TB) i 2012, men færre enn 25% av dem ble diagnostisert. 

Det viktigste tiltaket mot utvikling av resistente tuberkulosebakterier, er å sikre at pasienter blir diagnostisert og får god medisinsk oppfølging. Resistent tuberkulose er ofte et resultat av at pasienten har avsluttet antibiotiskabehandlingen for tidlig. Derfor er det vitkig å gjennomføre behandlingen mot tuberkulose, også selv om man føler seg frisk.

Les mer om multiresistent tuberkulose her.

Behov for ny vaksine

I Norge har forekomsten av tuberkulose ligget på rundt 300-370 tilfeller per år de siste årene. Tuberkulosesituasjonen i Norge påvirkes i stor grad av den globale situasjonen.

Et svært viktig tiltak for å forebygge utbredelsen av tuberkulose er utvikling av en ny og god vaksine. BCG-vaksinen, som har vært brukt mot sykdommen siden midten av forrige århundre, er ikke effektiv nok til å stoppe epidemien.

Tuberkulose er en smittsom bakteriesykdom forårsaket av Mycobacterium tuberculosis. Når mennesker med aktiv lungetuberkulose f. eks. hoster, nyser eller spytter, kan bakteriene smitte fra person til person.

Les mer om symptomer på tuberkulose her.

Tuberkulose er én av de tre sykdommene som tar flest kvinnerliv i aldersgrupppen 15 – 44 år i lav- og mellominntektsland.

Dette har store konsekvenser for familiestruktur, og mange barn opplever å miste moren sin i ung alder. WHO antar at ca. 10 millioner barn har blitt foreldreløse som følge av tuberkulose. 

Derfor er en ny vaksine, riktig medisinsk behandling og god oppfølging av alle tuberkulosesyke avgjørende.

Les NRKs artikkel "Overlevde multiresistent tuberkulose" her.

Hiv og tuberkulose

Ikke alle som er bærere av tuberkulosebakterien blir syke. Man antar at om lag 10 % av de som er smittet, faktisk blir syke.

Personer med personer med nedsatt immunforsvar, for eksempel hiv-smittede eller svært underernærte mennesker, har høyere risiko for å bli syke. De som både er hiv- og tuberkulosesmittede har i følge WHO om lag 30 ganger større sannsynlighet for å bli syke av tuberkulose.

LHL Internasjonal, markerer Verdens tuberkulosedag på Grønland torg i Oslo i samarbeid med den somaliske helseorganisasjonen Kaalmo fra kl. 16 med appeller og konsert.

Les mer om tuberkulose og LHL Internasjonal her.