Hopp direkte til innhold

Kjernejournal innføres i Stavanger-området

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige opplysninger om helsen din på ett sted. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

I fjor fikk Trondheims-området kjernejournal, nå har innbyggerne i Stavanger, Sola og Randaberg også fått tilgang til å registrere sine egne helseopplysninger i kjernejournal.

Bor du i utprøvingskommunene, har fått din kjernejournal på helsenorge.no – såfremt du ikke har reservert deg.

Viktig verktøy i en aktutt situasjon

Du kan se din kjernejournal ved at å logge deg inn via disse nettsidene på “Min helse” med din personlige elektroniske ID, som BankID.

Helsepersonell i Trondheims-området er i gang med å bruke løsningen. I Stavanger-området vil helsepersonell komme i gang med kjernejournal i april/mai.

– Rask tilgang til grunnleggende og avgjørende helseopplysninger kan redde liv og forhindre feilmedisinering. Derfor er kjernejournal et viktig verktøy i en akuttmedisinsk situasjon, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie nylig.

Kjernejournal kommer i hele Norge

Helsepersonell bruker i dag mye tid på å innhente helseopplysninger, fordi pasientenes journaler ligger på hvert enkelt sted der pasienten er behandlet.

Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler noen utvalgte og viktige helseopplysninger på ett sted. Det gjør at relevant helsepersonell nå får rask tilgang til viktige helseopplysninger uavhengig av hvor pasientene tidligere har vært. På sikt vil kjernejournal innføres i hele landet. 

Du kan selv bidra. Du kan selv legge inn opplysninger som gir helsepersonell et mer utfyllende bilde av deg og din helse. 

Selv om du aldri har vært syk eller brukt legemidler, bør du ha en kjernejournal. Det vil være nyttig for helsepersonell å se at du aldri har brukt legemidler fra resept eller mottatt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten dersom du skulle havne i en akutt situasjon, for eksempel i en bilulykke.

Dette kan du legge inn:

  • mærmeste pårørende (som helsepersonell kan kontakte)
  • spesielle kommunikasjonsbehov (utfordringer med syn, hørsel, tale eller språk)
  • din sykehistorie (sykdommer helsepersonell bør kjenne til)

Kjernejournal og pasientsikkerhet

Kun helsepersonell som deltar i utprøvingen av kjernejournal kan åpne kjernejournalen din og kun i forbindelse med at du kommer til legetime eller behandling. 

Helsepersonellet må være autorisert og ha bestått godkjenningsprøven for kjernejournal. For å få tilgang til kjernejournal må de logge seg inn med personlig elektronisk ID og kode.

Som hovedregel skal helsepersonellet spørre om det er greit at de åpner kjernejournalen din, men det er noen unntak. Fastlegen din, og leger og sykepleiere som skal behandle deg på sykehus, kan åpne uten å spørre først.

Hvis du har behov for akutt helsehjelp, kan f.eks helsepersonell på legevakten eller akuttmottak åpne din kjernejournal uten å spørre. Det samme gjelder hvis du er i ambulanse. 

Det er også viktig å vite at helsepersonell kun har lov til å åpne din kjernejournal når de gir deg helsehjelp. Du kan sjekke hvem som har åpnet din kjernejournal ved å logge inn på “Min helse”.

Les mer om sikkerhet og personvern her.

Hva står det i kjernejournalen?

De fleste opplysningene innhentes automatisk fra andre offentlige registre:

  • personalia (fra Folkeregisteret)
  • fastlege (fra Fastlegeregisteret)
  • legemidler utlevert på resept i norske apotek (Reseptformidleren)
  • tidligere kontakt med spesialisthelsetjenesten (Norsk pasientregister)

Hvis du har helseopplysninger det er viktig for helsepersonell å kjenne til, registreres de av behandlende lege, i samråd med deg.

Må man ha kjernejournal?

Du får automatisk kjernejournal hvis du ikke aktivt reserverer deg. En reservasjon innebærer at all informasjon om deg i kjernejournalen din slettes, og at nye opplysninger ikke samles inn. Dersom du ønsker å reservere deg, bør du tenke nøye igjennom hvilke konsekvenser dette kan ha hvis du havner i en akutt situasjon og for eksempel bli bevisstløs. Da vil ikke helsepersonell vite noe om deg eller din sykdomshistorie.

En reservasjon vil kun gjelde kjernejournal, ikke journaler du har hos leger eller på sykehus.

Du kan også velge å begrense innsyn til opplysninger i din kjernejournal for helsepersonell. 

Reservasjon eller begrensninger i kjernejournalen gjør du under “Min helse” og ved å klikke på menypunktet “Innstillinger”. Du kan også ringe brukerstøtte på tlf. 800 43 573. 

Snakk gjerne med fastlegen din om kjernejournalen dersom du har spørsmål.

Her kan du lese mer om kjernejournal og se en infofilm fra Helsedirektoratet.

Se hvilke kommuner som har fått innført kjernejournal her.

Artikkelen er sist oppdatert 26.10.2015