Hopp direkte til innhold

Kopimedisin blir enda rimeligere

Det er penger å spare på å velge en kopimedisin fremfor et originalpreparat når du henter ut en resept på apoteket. Satsene ble justert ved nyttår.

Trinnprissystemet ble innført i 2005 for å redusere Folketrygdens og pasientenes legemiddelkostnader.

En gjennomgang av det nye pris- og avansesystemet for legemidler i Norge, som Helse- og omsorgsdepartementet varslet i Prop. 1 S, gjør at flere medisiner gikk kraftig ned i pris fra 1. januar 2014. 

For pasienter med høyt kolesterol vil enkelte av medisinene falle så mye som 40 % i pris.

Mer å spare på å akseptere medisinbytte

Direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Oddbjørn Tysnes, mener det nye prissystemet gjør det enda mer attraktivt å akseptere medisinbytte:

– Hensikten med medisinbytte er at du eller folketrygden ikke skal betale mer enn nødvendig for behandling. Med de nye prisene vil forskjellen mellom det som omtales som kopipreparater (generika) og originalpreparater bli enda større på enkelte legemidler, og dermed er det enda mer å spare på å akseptere et medisinbytte, sier Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen

For enkelte pasientgrupper vil nedgangen i trinnpriser gi en utgiftsreduksjon på mellom 20 og 40 prosent i år sammenlignet med 2013, kan Apotekforeningen fortelle. 

Rimeligere kolesterolmedisiner

Spesielt pasienter med høyt kolesterol kan glede seg over prisnedgangen. Mens en pakke med 100 tabletter av Lipitor 40 mg i fjor kostet kr 279,-,  ble prisen fra 1. januar 2014 redusert til kr 171,-. En prisreduksjon som tilsvarer hele 39 %.

Også Simvastatin, en annen medisin mot høyt kolesterol har falt over 30 % i pris, fra kr 139,- til kr 93,-.

Til sammen er det 480 000 nordmenn som bruker disse to legemidlene fast, i følge Apotekforeningen.

Samme virkestoff, annet navn

Dette innebærer at dersom du får valget mellom et originalpreparat og en kopimedisin på apoteket, kan det lønne seg å sjekke hva mellomlegget blir hvis du ønsker originalpreparatet.

Du kan spare mye på å bytte til kopimedisinen. Denne inneholder de samme virkestoffene, men har en annen produsent og ofte et annet navn. I 2012 var det kun 4,4 % av apotekkundene som takket nei til en kopimedisin, i følge Dagens medisin.

Noen ganger mener legen at du skal ha originalpreparatet, og ikke kopimedisin. Da vil dette stå på repsepten som han eller hun skriver ut til deg.

Les mer medisinbytte fra originalpreparat til kopimedisin her.