Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

LHL-klinikkene Feiring og Glittre best ut i stor undersøkelse

LHL-klinikkene Feiring og Glittre er blant sykehusene som kommer best ut i spørreundersøkelsen om pasienteres erfaringer med norske sykehus i 2013.

Det er Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) som står bak spørreundersøken foretatt blant 13 000 pasienter innlagt i norske sykehus i løpet av fjoråret.

Undersøkelsen viser at pasienters erfaringer med pleiepersonell og leger på sykehusene er bedre enn de tilsvarende undersøkelsene fra 2011 og 2012. Pasientene roser måten sykehusene informerer og organiserer arbeidet, men mener likevel at sykehusene kan bli bedre. Utskriving, samhandling og ventetid er områdene som kan forbedres, ifølge undersøkelsen.

Det er de små sykehusene som skiller seg ut positivt sammenlignet med landsgjennomsnittet, og Sykehuset Innlandet Tynset, Klinikk Rjukan, LHL-klinikkene Feiring, LHL-klinikkene Glittre og Lærdal sjukehus er blant småsykehusene som kommer best ut i undersøkelsen. Mens mange sykehus skiller seg positivt ut på enkelte av områdene som pasientene ble spurt om, skårer disse høyt på mange av områdene.

Les hele undersøkelsen.