Hopp direkte til innhold

LHL krever handling fra regjeringen

Forskning viser at røyking skaper norsk klasseskille. Nå må regjeringen ta dette på alvor og få en politikk på området, mener LHL.

Forskning viser at røyking skaper norsk klasseskille.

– Nå må regjeringen ta dette på alvor og få en politikk på området. Det har de ikke i dag, sier generalsekretær i LHL, Frode Jahren.

Røyking gir dobbelt så høy dødsrisiko

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, har deltatt i et stort EU-prosjekt som har identifisert årsaker til sosiale forskjeller mellom grupper i ulike land. Det konkluderes med at mens det i noen land er overvekt eller manglende fysisk aktivitet som bidrar mest til sosiale forskjeller, er det røykingen som skaper klasseskillene i Norge.

En som røyker har omtrent dobbelt så stor dødsrisiko uansett dødsårsak sammenlignet med en som aldri har røyket.

Tobakk og røyking ikke nevnt i politisk platform

– Dette er noe LHL har vært opptatt av lenge. Nå må både regjeringspolitikere og stortingspolitikere være villige til å ta i bruk sterkere virkemidler. Helse- og omsorgsminister Bent Høie må ikke bare på banen, han må også sørge for at regjeringen får en politikk på området. Det har den ikke i dag, sier Jahren.

Jahren sikter til det faktum at tobakk og røyking ikke er nevnt med ett ord i den politiske plattformen for Høyre og Fremskrittspartiet, og at regjeringen også har fått kritikk for ikke å nevne sosiale ulikheter i helse i plattformen.

Helsen til vanlige folk må komme foran

– Vi vet hvilken holdning Fremskrittspartiet har til bruk av avgifter og restriksjoner. I partiprogrammet heter det at Frp motsetter seg tiltak som hindrer at voksne mennesker kan nyte lovlige produkter, og at partiet vil tillate markedsføring av alle produkter som lovlig kan omsettes i Norge. De vil også sette ned avgiften på tobakk og liberalisere røykeloven.

Nå må imidlertid kunnskap og hensynet til vanlige folks helse komme foran partipolitiske prinsipper, fastslår Jahren.

Omsetning av tobakk må på sikt forbys

Jahren og LHL mener også at det regjeringen så langt har gjort på tobakksområde i verste fall er å gå i feil retning.

– For kort tid siden utsatte regjeringen ikrafttredelsen av bevillingsordningen for tobakksalg fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016. Vi er svært usikre på hva regjeringen vil oppnå med det, sier Jahren.

Frode Jahren varsler at LHL vil følge opp den nye kunnskapen overfor regjeringen og stortingspartiene.

– LHL krever derfor tøffere og mer virkningsfulle tiltak i kampen mot røyking og for et tobakksfritt samfunn. Nå må vi ta konsekvensen av at røyking dreper og på sikt forby omsetning og innførsel av røyketobakk og sigaretter, ikke gå i motsatt retning, sier Jahren, og utfordrer Høie til å komme på banen med sitt svar.

For kommentarer og intervju, kontakt:

Frode Jahren, generalsekretær i LHL, tlf: 911 31 944.