Hopp direkte til innhold

Ny kolsmedisin på blå resept

Pasienter med kols kan nå få en ny type medisin på blå resept. Ultibro Breezhaler inneholder to ulike medikamenter i samme inhalator, og de fleste pasienter trenger ikke mer enn én dose per dag.

Vi regner med at det finnes omkring 400 000 tilfeller av kols i Norge. Derfor er det ingen overraskelse at det er stor aktivitet på området når det gjelder fremstilling av nye og forbedrede kolsmedisiner.

Det har også kommet til flere generiske midler (kopipreparater) fordi de største medisinfabrikantene ikke lenger har monopol på salg av medisiner som har vært på markedet i noen år.

Nytt i Norge

Det lages også stadig flere medisiner som kun trenger én dosering per døgn, og ikke to eller flere, som tidligere.

Kombinasjonspreparater for mennesker med kols og astma har til nå betydd kombinasjon av langtidsvirkende beta-agonister (medisiner som åpner bronkiene ved å avspenne muskulaturen i bronkieveggen) og kortisonliknende medisiner. 

Over noen år har imidlertid muskarinantagonister vist seg å ofte være minst like gode som beta-agonister ved kols, og bruk av disse to sammen har vist seg å være effektivt.

Nå er det for første gang i Norge kommet et medikament som kombinerer en beta-agonist og muskarin-antagonist i én inhalator, en duo bronkodilator.

Betaagonister og muskarinantagonister påvirker muskelcellene i bronkiene slik at de blir mindre stramme, og derved blir bronkiene mer åpne.

Her kan du lese mer om kols, symptomer og behandling.

Enklere å ta medisinen

Legemidlet, som heter Ultibro Breezhaler og produseres av Novartis, er beregnet på mennesker med moderat og alvorlig kols. Det er dessuten bare behov for én daglig dosering. Dermed vil mange få færre medisiner å holde orden på, og det blir lettere å ta riktig medisin til korrekt tid for de som bruker mange medikamenter.

Men dette legemidlet er sannsynligvis bare det første i rekken av flere liknende på markedet. Godkjenning for refusjon på blå resept sikrer at medikamentet vil bli tatt i bruk ganske raskt. 

Snakk med legen din dersom du ønsker å vite mer om legemidlet.