Hopp direkte til innhold

Skjerpede EU-regler om tobakksprodukter

EU-kommisjonen ønsker å innføre et nytt og strengere regelverk for sigaretter og tobakk. De nye reglene innebærer blant annet grafiske advarsler både foran og bak på pakningene, samt forbud mot smaksatte sigaretter.

Røyking forårsaker hvert år trolig rundt 700 000 for tidlige dødsfall i EU-landene. Dette er mye mer enn dødsfall fra bilulykker, narkotika, selvmord, drap, aids og arbeidsulykker til sammen.

De aller fleste røykere begynner å røyke allerede før de fyller 18 år.

Kommisjonen håper at et nytt tobakkdirektiv vil gjøre røyking mindre attraktivt, spesielt for unge mennesker.

Her er noen av forslagene:

  • Minst 65 % av forsiden og baksiden av pakkene skal ha bildeadvarsler, både på sigaretter og på rulletobakk.
  • Ytterligere advarsler må stå på sidene og toppen av pakkene.
  • Forbud mot 10-pakninger – alle sigarettpakker må ha minst 20 sigaretter.
  • Forbud mot påstander som “fri for tilsetningsstoffer”.
  • Forbud mot mentol og andre smakstilsetninger i sigaretter.
  • Maksgrense for nikotininnhold i e-sigaretter.
  • Sterkere tiltak for å bekjempe ulovlig handel av sigaretter.

Snus fortsatt lovlig i Sverige

Forbudet mot snus i EU, med unntak av i Sverige, vil bli opprettholdt.

Den nye forordningen vil trolig tre i kraft fra mai 2014. Medlemslandene vil da få to år på seg til å implementere reglene. Det forventes at de nye tiltakene vil bidra til at det blir 2,4 millioner færre røykere i EU i løpet av en femårsperiode.

Her kan du se et svensk eksempel på hvordan de nye sigarettpakkene blir (PDF).