Hopp direkte til innhold

Tobakksfri hverdag for barn og unge

I disse dager kommer barn og unge tilbake til barnehage og skole. LHL er svært fornøyd med at de vender tilbake til et hverdagsmiljø som fra 1. juli skal være fritt for bruk av tobakk.

Den 1. juli trådte endringer i røykeloven i kraft. Alle elever fikk rett til et tobakksfritt miljø på skolen. Det ble innført tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms- og videregående skoler. All tobakk, både røyk og snus, er forbudt i skoletiden. Forbudet omfatter også barnehager, både kommunale og private.

– Dette er en viktig lovendring som sikrer barn og unge et røykfritt miljø der de oppholder seg mange timer hver dag. Vi vet at passiv røyking har en negativ helseeffekt. Vi har også tro på at forbudet vil bidra til at færre unge begynner å snuse og røyke, sier generalsekretær i LHL Frode Jahren.

Forbudet blant elever gjelder både på og utenfor skolens område. For skolens ansatte gjelder forbudet i skolens lokaler og uteområde, men ikke utenfor skolens område. Det samme gjelder for ansatte i barnehager. For skolelever gjelder forbudet i hele skoletiden.

Jahren håper at ansatte vil vise seg som gode rollemodeller og holde seg unna snus og røyk også i nærheten av barnehage og skolebygg.

– Det er et dårlig signal om ansatte tar seg en røyk rett utenfor skoleporten selv om de etter loven har anledning til det. Ungdommer er opptatt av rettferdighet og jeg tror det vil være letter å håndheve et forbud om ansatte følger de samme reglene som elevene. Dessuten vil det kunne bidra til at også de voksne røyker mindre og det er bare positivt, sier Jahren.

Les mer om tobakksfrie skoler og barnehager hos Helsedirektoratet