Hopp direkte til innhold

2015

 

Salt i julemat: har det blitt bedre?

Juleproduktene fra butikken er fortsatt rike på salt, så vær forsiktig med saltbøssa i jula.

Viktig saltpartnerskap

LHL er svært tilfreds med at saltpartnerskapet mellom helsemyndighetene, matbransjen, interesseorganisasjoner og forskningsinstitusjoner mandag ble...

Ett telefonnummer for legevakt i hele Norge

Ved sykdom er det ikke alltid nødvendig å ringe 113. Det nye telefonnummeret 116 117 kopler deg til legevaktsentralen i det området du befinner deg...

Nå tas første spadetak for fremtidens sykehus

Nå starter byggingen av LHLs nye sykehus på Gardermoen. Selvforsynt med energi og et forbildeprosjekt innenfor inneklima og universell utforming vi...

Alt klart for byggestart for LHL-sykehuset Gardermoen

Til høsten begynner byggingen av LHLs nye sykehus på Gardermoen. LHL-sykehuset Gardermoen skal bli et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyk...

LHLs administrasjon til Gardermoen

Når det nye sykehuset står ferdig, vil LHLs administrasjon flytte med til Gardermoen for fortsatt å kunne være samlokalisert med LHL-klinikkene.

Hjertesvikt – økende forekomst og behov for bedre behandling

– Til tross for at omkring 100 000 nordmenn lider av hjertesvikt og antallet forventes å øke ytterligere etter hvert som befolkningen blir eldre, e...

Stress kan gjøre at kvinner bruker lengre tid på å bli friske etter hjerteinfarkt

Unge og middelaldrende kvinner som har hatt hjerteinfarkt opplever mer emosjonelt stress enn menn, og dette er en delvis forklaring på hvorfor de...

Krever også norsk forbud mot røyking i bil

Norge må innføre et sanksjonertbart forbud mot røyking i bil når barn er tilstede, slik England nå gjør, krever generalsekretær Frode Jahren i LHL.

Vi har lykkes med Hjertelig hilsen-kampanjen!

Over flere år har LHL jobbet for økt bevissthet om at hjerte- og karsykdom også rammer kvinner. I Norge dør én av tre kvinner av hjerte- og...