Hopp direkte til innhold

Alt klart for byggestart for LHL-sykehuset Gardermoen

Kart som viser hvor det nye sykehuset skal bygges, mellom Jessheim og Gardermoen.
Sykehuset skal bygges på en tomt på ca. 126 mål på Jessheim Nord, mellom E6 og Trondheimsveien og rett over veien for Quality Airport Hotel Gardermoen

Til høsten begynner byggingen av LHLs nye sykehus på Gardermoen. LHL-sykehuset Gardermoen skal bli et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke, hvor LHL samlokaliserer dagens aktiviteter fra LHL-klinikkene Feiring og LHL-klinikkene Glittre. I tillegg skal det etableres nye tilbud for at flere skal få nyte godt av LHL-klinikkenes faglige kompetanse og pasientomsorg.

Siden Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ble stiftet som Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon i 1943, har organisasjonen som en ideell aktør arbeidet med å videreutvikle sine tilbud for pasientgrupper som har hatt behov for det.

LHL har drevet Feiring i 26 år og Glittre i 24 år. Pasientene har kåret begge klinikkene til å være av de beste i landet. LHLs ambisjon for det nye sykehuset på Gardermoen er at det skal preges av god behandlingskvalitet, effektive prosesser og gode pasientopplevelser, og sykehuset skal bli et forbildeprosjekt for universell utforming, miljø, energi og inneklima.

Bedre og mer helhetlig tilbud

– LHL-sykehuset Gardermoen er en viktig milepæl for LHL. Vi får et sykehus for fremtiden som blir tilgjengelig for pasienter fra hele landet. Ved å samle noe av landets ledende hjerte- og lungemiljøer fra Feiring og Glittre, kan vi gi et enda bedre og mer helhetlig tilbud. Gjennom økt kapasitet legges det opp til at LHL-klinikkene kan ta imot nye pasientgrupper, sier generalsekretær i LHL, Frode Jahren.

Bygningsmassen vil utgjøre 28 500 kvm. Byggestart er planlagt til september 2015 med beregnet overlevering i januar 2018.

Aspelin Ramm Eiendom AS og svenske Hemfosa Fastigheter står bak Gardermoen Campus Utvikling (GCU), som har inngått en leiekontrakt med LHL for 25 år. Området ligger mellom Jessheim og Gardermoen, som gir god tilgang til arbeidskraft og kompetanse. Lokaliseringen gir også god tilgjengelighet for pasienter fra andre området av landet – i tillegg til pasienter fra det sentrale Østlandet.

GCU har også levert anbud for bygging av det nye interkommunale helsehuset for Øvre Romerike. Området skal utvikles til en viktig kompetansepark innenfor helse og omsorg. Sykehuset tegnes av Nordic Office of Architecture, som har lang erfaring fra sykehusprosjekter i inn- og utland. Det er inngått avtale med entreprenøren Hent (totalentreprise).

Bilde av en rekke menn fra LHL og Aspelin Ramm som signerer avtalen om nytt sykehus. Olav Ulleren, administrerende direktør i LHL-klinikkene, Rune Hagerup, økonomisjef i LHL og Frode Jahren, generalsekretær i LHL, under signering av avtalen på Tjuvholmen 15. juni 2015. Bak står bl.a. Are Helseth, medisinsk sjef i LHL.

Om LHL

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, er en landsomfattende interesseorganisasjon for hjerte-, kar- og lungesyke og deres pårørende. LHL har ca. 47 000 medlemmer fordelt på rundt 260 lokallag. LHLs visjon er "Et bedre liv". LHL driver likemannstiltak, politisk påvirkningsarbeid, informasjonsvirksomhet, kurs og opplæring, og har eget pasientombud.

LHL tilbyr spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering over hele landet.

Les mer om det nye sykehuset på Gardermoen