Hopp direkte til innhold

Hjertesvikt – økende forekomst og behov for bedre behandling

Bilde av en eldre mann utendørs på våren.
Forekomsten av hjertesvikt vil øke etter hvert som det blir flere eldre. Sykdommen har høy sykelighet og høy dødelighet, og medfører redusert livskvalitet. Av personer over 74 år har ca. 10 prosent hatt en sviktperiode eller har kronisk svikt.

– Til tross for at omkring 100 000 nordmenn lider av hjertesvikt og antallet forventes å øke ytterligere etter hvert som befolkningen blir eldre, er oppmerksomheten rundt sykdommen alt for liten, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Fredag 8. mai setter LHL hjertesvikt på dagsorden med en konferanse om tematikken.

Jahren er bekymra for at det ikke har vært nye, vesentlige gjennombrudd i behandlingen av akutt hjertesvikt de siste 20 årene.

– Mens vi har sett en gledelig nedgang i antallet hjerteinfarkt og betydelige framskritt i behandling av andre sykdommer, ser vi at forekomsten av hjertesvikt øker og de medisinske framskrittene går sakte. Derfor må vi få økt kunnskap om og innsats mot hjertesvikt.

LHL krever at personer med hjertesvikt må få bedre hjelp.

– Leger må være mer oppmerksomme på symptomer slik at flere får riktig diagnose og rask behandling. Mange lider i stillhet og symptomene forveksles med generelle alderdomstegn. Det må etableres flere sykepleierdrevne hjertesviktpoliklinikker. Erfaringsvis bidrar dette til å redusere innleggelser i sykehus betraktelig. Hjertesviktpasienter må få rett til fysioterapi. Det må også bevilges mer til forskning på behandling av hjertesvikt og legemiddelindustrien må øke innsatsen for å finne nye medisiner, sier Jahren.

Hjertesvikt er en potensielt livstruende tilstand der hjertet ikke kan pumpe nok blod rundt i kroppen. Hjertesvikt kan deles inn i to ulike former, akutt og kronisk hjertesvikt. Den akutte formen inntrer raskt mens den kroniske tilstanden kommer gradvis som et resultat av lengre tids slitasje. Hjerteinfarkt, angina pectoris, høyt blodtrykk, medfødt hjertefeil, hjerteflimmer og alkoholisme kan være årsaker eller medvirkende årsaker til hjertesvikt.

Forekomsten av hjertesvikt vil øke etter hvert som det blir flere eldre. Sykdommen har høy sykelighet og høy dødelighet, og medfører redusert livskvalitet. Av personer over 74 år har ca. 10 prosent hatt en sviktperiode eller har kronisk svikt.

Dødeligheten blant de som innlegges med akutt hjertesvikt, uavhengig av årsak, er langt høyere enn andre hjertelidelser som for eksempel akutt hjerteinfarkt. Hver fjerde pasient som ble innlagt ved overvåkningsavdelinger ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), med forskjellige typer av akutt hjertesvikt døde under oppholdet til tross for tidlig og utstrakt bruk av behandling, som utblokking og hjertekirurgi. Dette er mer enn ved mange vanlige kreftformer. Om lag en tredel av alle hjertesviktpasienter legges årlig inn på sykehus. Hjertesviktbehandling koster samfunnet betydelige beløp.

Forskning viser at totale kostnader knyttet til hjertesvikt i Norge er estimert til å utgjøre 7 milliarder kr (944 millioner USD) .