Hopp direkte til innhold

LHL dekker egenandelen

Foto fra en operasjonssal ved Feringklinikken. Leger og sykepleiere opererer en pasient.
– Det er viktig at både leger og den øvrige helsetjenesten informerer godt Fritt sykehusvalg at flere får raskere behandling og selv kan velge det de anser som det beste tilbudet, sier Frode Jahren i LHL.

LHL dekker nå egenandeler for pasienter som benytter seg av fritt sykehusvalg utenfor egen helseregion for å få behandling ved LHL-klinikkene Feiring.

– Vi ønsker å gi folk fra i hele landet mulighet til å få behandling på LHL-klinikkene Feiring. Derfor vil LHL dekke egenandeler for pasienter som benytter seg av fritt sykehusvalg utenfor egen helseregion for å få behandling på Feiring, sier generalsekretær i LHL, Frode Jahren.

Mange har store sykdomsutgifter

Regelverket er slik at dersom man ønsker å benytte et offentlig sykehus eller et privat sykehus som har avtale med et regionalt helseforetak utenfor den helseregion man er bosatt i, er egenandelen for reisekostnader for tiden kr 400,– hver vei. Egenandelene inngår ikke i ordningen med egenandelstak. 

– Mange har store sykdomsutgifter, og denne egenandelen kommer på toppen av andre egenandeler og utgifter. Det hindrer en del i å benytte seg av fritt behandlingsvalg. Vi håper og tror at dette tilbudet vil gjøre at flere velger behandling på Feiring, sier Frode Jahren.

Les mer om fritt behandlingsvalg her

Fritt sykehusvalg – viktig pasientrettighet

Fritt sykehusvalg er en viktig pasientrettighet, som få benytter seg av. Allmennleger og sykehusleger plikter både å informere om denne rettigheten og å hjelpe pasienter med henvisning til det sykehuset som pasienten utrykker et ønske om å benytte.

– Det er nok flere årsaker til at andelen som bruker fritt sykehusvalg er relativt lav. Manglende kunnskap om selve ordningen hos pasientene er én forklaring. Den enkelte kan også føle usikkerhet knyttet til å velge behandling på ukjente behandlingssteder. LHL mener det er viktig at både leger og den øvrige helsetjenesten informerer godt om ordningen slik at flere gjennom fritt sykehusvalg får raskere behandling og selv kan velge det de anser som det beste tilbudet. Vårt bidrag til å øke bruken av fritt sykehusvalg til våre tilbud er å dekke egenandelen, sier Jahren.

På Feiring er følgende på fritt sykehusvalg:

For å få dekket egenandelen må du selv betale for reisen og ta vare på kvitteringene.

Når du er på Feiring vil du få veiledning om hvordan du får pengene refundert. Ta gjerne kontakt med LHL-klinikkene Feiring ved pasientkoordinater Synøve Werner på tlf. 63 92 40 00 om du lurer på noe i forbindelse med dette.

Dette er fritt sykehusvalg:

  • Fritt sykehusvalg er en rettighet du har som pasient.
  • I Norge har du rett til å velge ved hvilket sykehus du ønsker å få behandling.
  • Retten til fritt sykehusvalg oppstår du som pasient blir henvist til sykehus av en fastlege/allmennpraktiserende lege eller legespesialist.
  • Fastlegen skal gi informasjon om muligheten til å velge sykehus og ved behov, veilede pasienten og anbefale hvilket behandlingssted hun eller han mener er mest hensiktsmessig, vurdert ut i fra pasientens situasjon. Man kan også velge utfra der ventetiden er kortest.
  • Fritt sykehusvalg gjelder ved alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak, samt private sykehus som har inngått avtale med et regionalt helseforetak.
  • Reiseutgifter til behandling skal dekkes av det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion.
  • Dersom man ønsker å benytte et offentlig sykehus eller et distriktspsykiatrisk senter eller et privat sykehus som har avtale med et regionalt helseforetak utenfor den helseregion man er bosatt i, er egenandelen kr. 400,- hver vei. Egenandelene inngår ikke i ordningen med egenandelstak og kan derfor ikke føres opp på egenandelskortet.
  • Velger du en spesialist i en annen region, må du betale hele reisen selv.

Les mer om LHL-klinikkene Feiring her. 

 

Publisert 13.05.2015

Kilder

Helsenorge.no

Helsedirektoratet