Hopp direkte til innhold

LHLs administrasjon til Gardermoen

Arkitektskisse hvor man ser bygningsmassen som den er tenkt på Gardermoen.
For LHL vil etablering på sykehuset bety mulighet for å holde sentralstyremøter, landsstyremøter og en rekke kurs i egne lokaler.

Når det nye sykehuset står ferdig, vil LHLs administrasjon flytte med til Gardermoen for fortsatt å kunne være samlokalisert med LHL-klinikkene.

Sentralstyrets beslutning om fortsatt samlokalisering er basert på en vurdering om at det er sterkt ønskelig med en sterkere integrering mellom LHL og LHL-klinikkene.

Sentralstyret mener det er åpenbare fordeler forbundet med at organisasjonen LHL blir sterkere identifisert med LHLs meget gode behandlings- og rehabiliteringstilbud. En sterkere identifisering mellom LHL som organisasjon og LHL-klinikkene – og at organisasjonen i sterkere grad blir fargelagt av klinikkenes medisinske tilbud – er en tydelig og godt faglig fundert konklusjon.

Fordelene med hensyn til god virksomhetsstyring og effektiv utnyttelse av stab og fellesfunksjoner tilsier også fortsatt samlokalisering.

For LHL vil etablering p�� sykehuset bety mulighet for å holde sentralstyremøter, landsstyremøter og en rekke kurs i egne lokaler. For møter i styrende organer vil det være effektivt for tillitsvalgte å møte på Gardermoen og det vil være identitetsbyggende å ha møter i egne lokaler.

Les mer om det nye sykehuset på Gardermoen her.