Hopp direkte til innhold

LHLs administrasjon til Gardermoen

Arkitektskisse hvor man ser bygningsmassen som den er tenkt på Gardermoen.
For LHL vil etablering på sykehuset bety mulighet for å holde sentralstyremøter, landsstyremøter og en rekke kurs i egne lokaler.

Når det nye sykehuset står ferdig, vil LHLs administrasjon flytte med til Gardermoen for fortsatt å kunne være samlokalisert med LHL-klinikkene.

Sentralstyrets beslutning om fortsatt samlokalisering er basert på en vurdering om at det er sterkt ønskelig med en sterkere integrering mellom LHL og LHL-klinikkene.

Sentralstyret mener det er åpenbare fordeler forbundet med at organisasjonen LHL blir sterkere identifisert med LHLs meget gode behandlings- og rehabiliteringstilbud. En sterkere identifisering mellom LHL som organisasjon og LHL-klinikkene – og at organisasjonen i sterkere grad blir fargelagt av klinikkenes medisinske tilbud – er en tydelig og godt faglig fundert konklusjon.

Fordelene med hensyn til god virksomhetsstyring og effektiv utnyttelse av stab og fellesfunksjoner tilsier også fortsatt samlokalisering.

For LHL vil etablering på sykehuset bety mulighet for å holde sentralstyremøter, landsstyremøter og en rekke kurs i egne lokaler. For møter i styrende organer vil det være effektivt for tillitsvalgte å møte på Gardermoen og det vil være identitetsbyggende å ha møter i egne lokaler.

Les mer om det nye sykehuset på Gardermoen her.