Hopp direkte til innhold

Ny sykehusplan: Godt grunnlag for framtidens helsetjeneste

Bilde av en hjerteoperasjon på LHL-klinikkene Feiring.
LHL merker seg og setter pris på den anerkjennelse som gis i planen til ideelle organisasjoners vesentlige bidrag i løsningen av helseoppgaver i Norge. Her fra LHL-klinikkene Feiring.

– LHL mener den nye helse- og sykehusplanen er et godt grunnlag for videre forbedringer av norsk helsetjeneste, sier Are Helseth, medisinsk sjef i LHL. Helse- og omsorgsminister Bent Høie la fredag 20. november fram Nasjonal helse- og sykehusplan.

Det har fra mange hold vært knyttet store forventinger til sykehusplanen som i dag ble lagt fram. Fra LHLs side er det særlig interessant å se hvilken rolle de ideelle private helsetilbudene vil ha i framtiden.

– LHL merker seg og setter pris på den anerkjennelse som gis i planen til ideelle organisasjoners vesentlige bidrag i løsningen av helseoppgaver i Norge, og at regjeringen vil styrke samhandlingen med private aktører. LHL ser fram til fortsatt godt samarbeid og mer samarbeid med de offentlige sykehusene, sier Helseth.

LHL er også fornøyde med en oppmerksomheten pasienter og pårørende gis i planen og hvordan de skal spille en viktig rolle i helsetjenesten.

– Vi er enig med regjeringen i at pasienter og pårørende er ressurser som bør få en enda mer aktiv plass i helsetjenesten. Vi støtter planens beskrivelse av at pasienter og brukere skal være systemrevisorer og forandringsagenter. Planen gir også honnør til det viktige likepersonarbeidet, som blant annet LHLs medlemmer står for, sier Helseth.

Les mer om Nasjonal helse- og sykehusplan her.