Hopp direkte til innhold
Foto: Christopher Olssøn

Vi har lykkes med Hjertelig hilsen-kampanjen!

Over flere år har LHL jobbet for økt bevissthet om at hjerte- og karsykdom også rammer kvinner. I Norge dør én av tre kvinner av hjerte- og karsykdom. Nå viser våre undersøkelser at kvinner og menn er like bevisste på at de kan rammes av hjerte- og karsykdom.

I tillegg vet hele 80 prosent av kvinnene at symptomene ved et hjerteinfarkt hos kvinner kan være vagere og mindre spesifikke enn hos menn.

– Vi vil gjerne takke alle som har bidratt til at kampanjen ble en suksess. Alle som kjøpte hjertepins, de som delte sine hjertebilder, folk i LHLs lokallag som har stått på stand, og alle som har strikket hjerter. Ikke minst vil vi takke alle kvinnene som har delt sin historie, og som har bidratt til å gi kvinner med hjerte- og karsykdom et ansikt. Takket være dere tror jeg at kvinner med symptomer på hjerte- og karsykdom i større grad blir tatt på alvor, sier generalsekretær i LHL Frode Jahren.

Bilde Mia Gundersen som holder tale på en hjertelig-hilsen utstilling i Oslo.Mia Gundersen holder tale under en utstilling for Hjertelig hilsen-kampanjen i Operapassasjen.

LHL skal ikke lenger ha en fast kampanje om kvinner og hjerte- og karsykdom, men vil fortsette å jobbe for at kvinners hjertehelse settes på dagsorden og for at forskning på kvinner og hjerte- og karsykdom blir prioritert.

– En stor takk må rettes til samarbeidspartnerne våre. Takk til Apotek1, som i Hjertelig hilsen-kampanjen hadde tilbud om gratis hjertetest i alle sine apotek, og som sammen med Meny solgte hjertepins til inntekt for forskning på kvinnehjertet.

– Til slutt vil jeg gjerne takke ambassadørene våre, som har stilt opp og bidratt til oppmerksomhet om saken. Jeg husker det var fint å se Erna Solberg bære den røde hjertepinsen for første gang, mimrer generalsekretæren.