Hopp direkte til innhold

50 000 nordmenn har hjerteflimmer uten å vite det

bilde av "Kjenn pulsen"-plakat

Mange av de som får kortvarig hjerteflimmer får normal hjerterytme tilbake innen relativt kort tid, og de fleste med hjerteflimmer får ikke hjerneslag. Risikoen for hjerneslag er likevel fem ganger større for en med hjerteflimmer sammenlignet med en uten flimmer.

– I Norge er det omlag 150 000 personer som kan ha atrieflimmer, og av disse er det rundt 50 000 som har det uten å være klar over det. Bedre kartlegging av hjerteflimmer er viktig, særlig blant de eldre pasientene. Vi ønsker oss derfor et offentlig screeningprogram for alle over 65 år for å fange opp flere av de som er i risikosonen for hjerneslag, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

To fingre på pulsen kan avsløre hjerteflimmer

Et tegn på hjerteflimmer kan være uregelmessig puls, og en god måte å oppdage dette på er å sjekke pulsen to ganger daglig. Kjenn med to fingre på handleddet med et lett trykk, rett nedenfor tommelen hvor pulsåren sitter. Kjenn slagene i 30 sekunder og følg med på om du har uregelmessig puls.

– Gjør dette til en vane. På samme måte som du pusser tennene. Om du kjenner på pulsen hver morgen og hver kveld, vil du merke om du har uregelmessig puls. Hvis du opplever at slagene er uregelmessige kan du være i risikosonen for å få hjerteflimmer, og da bør du ta kontakt med din lege for å kontrollere hva dette kan skyldes, sier Jahren.

Les mer om "Kjenn pulsen" og se filmen.

Dersom du får påvist hjerteflimmer, finnes det både behandling som kan redusere symptomene på sykdommen, og behandling som kan forebygge mot hjerneslag.

Få kjenner sammenhengen

Opinion har på oppdrag fra LHL gjennomført en landsdekkende undersøkelse for å kartlegge kjennskapen og kunnskapen om hjerteflimmer. Den viser at tre av fire har kjennskap til hva hjerteflimmer er, men bare én av fire er klar over sammenhengen mellom hjerteflimmer og hjerneslag. Bare fem prosent av befolkningen er klar over at høy alder er den største risikofaktoren for å utvikle hjerteflimmer.

– Vi ser at mange har kunnskap om hjerteflimmer, men det er dessverre få som er klar over sammenhengen mellom hjerteflimmer og risikoen for hjerneslag. Bedre kunnskap om dette kan spare oss for mange invalidiserende hjerneslag og redde mange liv, sier Jahren.

For ytterligere informasjon

Ta kontakt med medisinsk rådgiver Helge Istad, 934 32 155, eller på e-post helge.istad@lhl.no

 

Publisert 10.10.2016