Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

LHL åpner byklinikk i Bergen

LHL-klinikkene utvider det polikliniske tilbudet. Siste skudd på stammen er poliklinikken på Nesttun i Bergen, som åpner i april. Klinikken vi ha et bredt tilbud innenfor hjerte, kar og lunge, i tillegg til nevrologi.

- Vi er svært fornøyde med etableringen i Bergen. Dette vil gi bedre tilgang på spesialister for folk i bergensområdet og på Vestlandet. Det blir tilbud om en rekke utredninger innen hjerte, kar, og lungesykdommer samt nevrologi. Tilbudene blir varierte, fra samtaler med spesialsykepleier til avanserte hjertetester hos våre spesialister. Klinikken i Bergen er den første i rekken av LHLs satsing på byklinikker, sier Are Helseth.

Lavterskel dagtilbud

Poliklinikken blir et lavterskel dagtilbud hvor hver enkelt pasient får satt individuelle målsettinger, samt skreddersydde oppfølgingsopplegg. Pasientene vil kunne få oppfølging over lang tid, slik at de lettere kan opprettholde gode levevaner og føre en livsstil som er bra for helsa deres.

I tillegg til det polikliniske tilbudet skal hjerterehabiliteringen, som LHL har hatt over lang tid, flyttes fra Krokeide til Nesttun.

Les mer om LHL-klinikkene Bergen.

Polikliniske tilbud i LHL-klinikkene

Fra før av driver LHL-klinikkene en poliklinikk på Glittre og har enkelte polikliniske tilbud på LHL-klinikkene Røros. På klinikken på Glittre tilbys full poliklinisk utredning innen hjertemedisin, lungemedisin og søvnapné (pustestopp under søvn), og oppfølging og behandling av tilstander som egner seg for håndtering utenfor et sykehus med akuttberedskap.

Foreløpig må pasientene selv betale for tjenestene, men det arbeides for å få offentlige avtaler innenfor enkelte områder.

Klinikkene er finansiert av LHL og alt overskudd går tilbake til medlemsorganisasjonen og drift av klinikkene.